Tuan/ Puan,

PERINGATAN PENGGANTIAN DEPOSIT PINDAHAN DANA ELEKTRONIK TERBATAL (EFT) / DEPOSIT PELARASAN CEK TERBATAL BAGI TAHUN 2018, 2019 DAN SEMASA


Dimaklumkan sehingga tarikh ini, jabatan ini kami masih belum menerima permohonan penggantian EFT/Cek Terbatal bagi urusniaga seperti di Lampiran A bagi tempoh sehingga  30 April 2020. Mohon kerjasama pihak tuan/ puan untuk menyegerakan tindakan penggantian berdasarkan garis panduan dan tatacara berikut bagi memastikan pembayaran dapat dilakukan kepada penerima:

 

1

Senarai semak di Lampiran F: Garis Panduan Tatacara Pengurusan Pindahan Dana Elektronik Ditolak dan Cek Terbatal Surat Pekeliling Akauntan Negara Malaysia Bilangan 7 Tahun 2018. 

2​

MPK-AP 15 Proses Arahan Pembayaran Tanpa Pesanan Kerajaan Bagi Pembatalan Dan Penggantian EFT, dan

3

MPK-AP 17 Proses Arahan Pembayaran Tanpa Pesanan Kerajaan Bagi Pembatan Dan Penggantian Cek Terbatal

 

Perhatian tuan/puan berhubung perkara ini amatlah dihargai. Sekiranya memerlukan penjelasan lanjut, sila berhubung dengan pegawai-pegawai berikut melalui alamat email This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. atau talian 088 324 814: 

  •          Encik Gilbert Voo Gin Feng - 088 324814 (Deposit tahun 2017 & sebelum)
  •          Puan Anita Binti Pengiran - 088 324814 (Deposit tahun 2018 & semasa)

Sekian dimaklumkan, terima kasih.


NORLILAH BINTI MOSTEM
 C.A(M)
Penolong Pengarah Kanan WA44
Jabatan Akauntan Negara Malaysia
Negeri Sabah

Tel : 088-324843 Faks : 088-242663

image