PENGUMUMAN:

Untuk makluman semua PTJ, proses Baucer AP 58(a) perlu dilaksanakan sebelum atau selewat-lewatnya pada 31 Mac 2020. Mohon kerjasama dari PTJ masing-masing.

Berikut dilampirkan 

i) Panduan Tatacara Permohonan Sijil AP 58(a)

ii) Borang Permohonan Sijil AP 58(a)

iii) Contoh Pengisian Permohonan Sijil AP 58(a)

custom_html