Sila dapatkan Surat Pekeliling Akauntan Negara Malaysia (SPANM) Bil. 3 Tahun 2020 - Tatacara Pengurusan Perakaunan Dan Kewangan Selaras Dengan Penyusunan Semula Kementerian Tahun 2020 di bawah:

 

Lihat lampiran

custom_html