Tuan/ Puan,


Dimaklumkan bahawa akhir-akhir ini timbul isu pengguna iGFMAS menerima notifikasi lesen EPSS yang telah tamat tempoh secara pop up. Notifikasi ini seringkali dipaparkan secara rawak di komputer pengguna dan agak menganggu operasi harian pengguna.

Sehubungan dengan itu, cara penyelesaian terbaik bagi menangani isu ini adalah dengan menyah-pasang (uninstall) aplikasi tersebut.

Bersama-sama ini disertakan tatacara Menyah-pasang (uninstall) aplikasi Epiplex EPSS untuk rujukan dan makluman kepada semua pengguna iGFMAS.

Kerjasama dan perhatian tuan/ puan di dalam perkara ini amat dihargai.

Sekian, terima kasih.

 

Cara-cara Uninstall Epiplex500 Workspace Client 8_Updated_V2

custom_html