PENGEMASKINIAN AKTIVITI UNIT GAJI BAGI BULAN JULAI 2020 JABATAN AKAUNTAN NEGARA NEGERI PERLISPENGEMASKINIAN AKTIVITI UNIT GAJI BAGI BULAN JULAI 2020 JABATAN AKAUNTAN NEGARA NEGERI PERLIS


PENGUMUMAN :


1. Tarikh kunci masuk untuk perubahan Gaji bagi bulan Julai 2020 ialah pada 15 Jun 2020 sehingga tarikh akhir untuk simulasi bagi bulan Julai 2020 ialah pada 06 Julai 2020.


2. Tarikh ditutup untuk kunci masuk sebarang perubahan gaji Julai 2020 adalah pada 07 Julai 2020 sehingga 15 Julai 2020 untuk proses gaji di Pejabat Perakaunan (AG).

3. Tarikh pembayaran gaji bagi bulan Julai 2020 adalah pada 23 Julai 2020.


Dilaporkan oleh,


Unit Gaji

JANM Perlis

custom_html