Assalamualaikum dan salam sejahtera,

 

 

Tuan/Puan,

 

Dengan hormatnya perkara  di atas  dirujuk.

 

Dimaklumkan bahawa aktiviti menaiktaraf infrastruktur iGFMAS & sistem sokongan JANM akan dilaksanakan mulai Rabu, 29 Julai 2020 pukul 8.00 malam sehingga Sabtu, 1 Ogos 2020 pukul 11.00 malam. Sepanjang tempoh tersebut iGFMAS serta sistem sokongan JANM iaitu Portal Rasmi JANM, Portal Perakaunan Akruan, ePenyata Gaji & Laporan, eGUMIS, eMaklum, eVendor, ePenyata Pinjaman Komputer, SPWTD, AREF dan Active Directory tidak dapat diakses. Keseluruhan sistem dijangka akan beroperasi seperti biasa mulai Sabtu, 1 Ogos 2020 pukul 11.01 malam.

 

 1.     Sehubungan itu, semua Pejabat Perakaunan (JANM Negeri/Cawangan dan BA Kementerian) dan PTJ perlu mengambil tindakan terhadap perkara berikut bagi memastikan semua urusniaga dapat diselesaikan dengan sempurna:

 

Bil.

Perkara

Tindakan

Tarikh

Masa

1.

Menyelesaikan semua transaksi iGFMAS (termasuk panjar).

 

(Peraku 2 akan disabled pada pukul 4.00pm)

 

PTJ

29 Julai 2020

sebelum 3.00pm

2.

Menyelesaikan Pembayaran Vendor Open Items (payment run).

 

Nota:

 1. Disyorkan payment run dilaksanakan 2 sesi iaitu pada pagi dan petang bagi melancarkan pembayaran.
 2. Memastikan kod vendor L0191101 AKB ONGOING PAYABLES berbaki sifar.

(Sistem tidak boleh diakses mulai pukul 8.00pm)

 

AO

29 Julai 2020

sebelum 8.00pm

3.

Proses manual yang dibenarkan semasa blackout period bagi keperluan mendesak:

 

 1. Pengeluaran Pesanan Kerajaan dengan kelulusan pihak eP (eP akan beroperasi seperti biasa semasa blackout period namun tidak berintegrasi dengan iGFMAS).
 2. Pengeluaran resit sekiranya terdapat terimaan pada 30 Julai 2020. Resit hendaklah diperakaunkan di iGFMAS pada 3 Ogos 2020.
 3. Pengeluaran Penyata Pemungut bagi terimaan yang telah dikeluarkan resit manual semasa blackout period. Kutipan hendaklah dibankkan selaras dengan peraturan yang berkuatkuasa.

   

PTJ

 

 

 

 

 

 

 

29 Julai 2020

 

Sehingga

 

1 Ogos 2020

 

 

 

 

 

 

 

8.00pm

 

 

 

11.00pm

4.

Penerimaan Penyata Bank dalam iGFMAS bagi transaksi pada 29 Julai sehingga 1 Ogos 2020.

 

AO

3 Ogos 2020

8.30am

5.

Kaunter Wang Tak Dituntut

 1. Notis makluman penutupan kaunter

    
 2. Penutupan kaunter

   

AO

20 Julai 2020

 

 

30 Julai 2020

 

8.00am

 

Sepanjang waktu operasi

 

 

Sekian,terima kasih. 

custom_html