Tarikh kunci masuk untuk perubahan Gaji bagi bulan November 2020 ialah pada 19 Oktober 2020 sehingga tarikh akhir untuk simulasi bagi bulan November 2020 ialah pada 06 November 2020.

Tarikh ditutup untuk kunci masuk sebarang perubahan gaji November 2020 adalah pada 06 November 2020 sehingga 12 November 2020 untuk proses gaji di Pejabat Perakaunan (AG).

Tarikh pembayaran gaji bagi bulan November 2020 adalah pada 25 November 2020 (Rabu).

custom_html