Assalamualaikum dan Salam Sejahtera,

 

Borang Permohonan Kelulusan Pembayaran melalui Baucar Berasingan

Merujuk kepada perkara diatas,

 

  1. Untuk makluman tuan/puan, Unit Gaji JANM Perlis telah menyediakan satu borang permohonan kelulusan pembayaran melalui baucar berasingan.

 

  1. Oleh itu, semua PTJ dibawah seliaan JANM Perlis diwajibkan menggunakan borang tersebut bermula permohonan pada 1 November 2020.Borang permohonan perlu disediakan dalam dua salinan beserta dokumen sokongan berkaitan sebelum dikemukakan ke JANM Perlis untuk tujuan kelulusan.

 

  1.   Dilampirkan borang permohonan kelulusan baucar berasingan untuk makluman dan tindakan selanjutnya. Borang permohonan juga boleh dimuat turun dari Portal JANM Perlis. 

 

  1. Kerjasama dan perhatian tuan/puan berkaitan perkara diatas amatlah dihargai.

 

BORANG PERMOHONAN KELULUSAN PEMBAYARAN EMOLUMEN MELALUI BAUCAR BAYARAN BERASINGAN

 

Sekian, terima kasih.

custom_html