Disertakan tarikh prosesan gaji bagi tahun 2021 untuk makluman PTJ-PTJ seliaan JANM Cawangan Keningau.

 

JADUAL PROSESAN GAJI

custom_html