Laporan semakan dan pengemaskinian capaian pengguna dan hadkuasa PTJ iGFMAS telah diemelkan kepada semua PTJ pada 12 Julai 2018. Maklumbalas semakan diberi tempoh sehingga 31 Julai 2018. Berikut ialah senarai PTJ yang GAGAL menghantar maklumbalas mengikut tempoh yang ditetapkan :

 

NO KOD PTJ PUSAT TANGGUNGJAWAB
1 45140200 BOMBA KENINGAU
2 97033000 JKR PROJEK
3 36021608 JPJ KENINGAU
4 36021620 JPJ UTC
5 56112500 JPN TENOM
6 25141001 KASTAM KENINGAU
7 42142301 KESIHATAN KENINGAU
8 57070800 HENRY GURNEY

Tarikh kemaskini : 27.08.2018

custom_html