Adalah dimaklumkan bahawa berikut disertakan lampiran berkenaan bayaran di bawah AP58(a) untuk rujukan semua PTJ.

 

 Muat Turun

 

Seksyen Bayaran JANM Sabah.

image