Y.Bhg.Datuk/Datin/Tuan/Puan,

 

Dengan segala hormatnya perkara di atas dirujuk.

 

2. Sukacita dipohon kepada semua Jabatan/PTJ untuk menyediakan waran peruntukan kosong tahun kewangan 2015 untuk pembayaran gaji dan pukal tahun kewangan 2015 pada hari ini, 06 Januari 2015 sebelum jam 05.00 petang.

 

3. Kerjasama daripada pihak Y.Bhg. Datuk/Datin/Tuan/Puan amatlah dihargai.

 

Sekian, terima kasih.

 

JABATAN AKAUNTAN NEGARA MALAYSIA
NEGERI SABAH

image