Dimaklumkan bahawa pembayaran gaji bagi Pekerja Sambilan Bergaji Hari (Daily Rated) melalui Sistem Payroll GFMAS tidak akan dilaksanakan pada bulan Disember 2014 sebagai mematuhi keperluan Surat Pekeliling Akauntan Negara Malaysia Bilangan 4 Tahun 2014.

 

Sila rujuk lampiran yang disertakan untuk keterangan lanjut.

 

Surat Panduan Daily Rated

 

 Muat Turun

 

Sekian.

image