Dimaklumkan bahawa Kod Elaun (Sistem Payroll) ialah 1337 Elaun Tanggungjawab Khas Pemandu dan Kod Objek yang terpakai untuk pembayaran ETKP adalah 12199 bagi pegawai Tetap dan 29302 bagi pegawai kontrak/ sambilan.

 

Bersama-sama ini dipanjangkan surat tersebut yang menerangkan maksudnya sendiri untuk makluman dan rujukan pihak Y.Bhg. Datuk/Tuan/Puan.

 

Surat Pemanjangan Elaun Pemandu Kepada Pegawai Bomba

 

 Muat Turun

 

Sekian, terima kasih.

image