Adalah dimaklumkan bahawa semakan kawalan IT ke atas Sistem Pengurusan Kewangan dan Perakaunan Kerajaan (GFMAS) di JANM Negeri Sabah akan berlangsung pada 15-16 Disember 2015. Semakan ini akan dilakukan oleh Jabatan Audit Negara. Semoga segala proses semakan ini berjalan dengan jayanya.

image