Berikut adalah Garis Panduan Pelaksanaan Perakaunan Akruan Bil.2 Tahun 2014 – Akaun Belum Terima (ABT) yang telah dikeluarkan bagi tujuan memberi pemahaman berkaitan definisi, pengiktirafan dan pemahaman ABT di dalam pelaksanaan perakaunan akruan kelak.

Garis Panduan Bil 2 Thn 2014 ABT Kerajaan Asas Akruan

 

 Muat Turun

image