Lawatan ini telah diadakan pada 9 Mei 2014 bertempat di JANM Negeri Sabah. Lawatan ini dihadiri oleh 57 orang ahli rombongan yang terdiri daripada Pihak INTAN Sabah (peserta Kursus 5S daripada pelbagai agensi) dan Pegawai Akademik Kastam Malaysia (AKMAL).

 

Antara objekif lawatan ini adalah Perkongsian dan Mencari idea yang kreatif dan inovatif diantara ahli rombongan dengan JANM Negeri Sabah, di samping Melihat dan Mengkaji aplikasi perlaksanaan 5s untuk diimplimentasikan di agensi yang turut serta dalam rombongan ini.

 

   

 

   

 

   

 

image