02-04 MEI 2014. Kursus Teambuilding ini telah dijalankan di Kem Bina Negara Biro Tatanegara (BTN) Kundasang, Ranau, Sabah. Kursus ini disertai oleh pegawai-pegawai daripada cawangan JANM di Sabah. Pelbagai aktiviti telah dijalankan bagi mencapai objektif program.

 

   

 

   

 

   

 

02-04 MEI 2014Kursus Teambuilding ini telah dijalankan di Kem Bina Negara Biro Tatanegara (BTN) Kundasang, Ranau, Sabah. Kursus ini disertai oleh pegawai-pegawai daripada cawangan JANM di Sabah. Pelbagai aktiviti telah dijalankan bagi mencapai objektif program.

image