28-29 APRIL 2014, Sesi perjumpaan ini telah dijalankan di Hotel Tabung Haji Kota Kinabalu Sabah bagi Zon Borneo. Seramai 110 peserta telah dijemput dan hadir ke sesi ini yang terdiri daripada pegawai JANM Negeri/Cawangan Sabah/Sarawak. Sesi ini dijalankan dengan jayanya iaitu selaras dengan objektif Kerajaan Persekutuan yang akan menggunapakai sistem perakaunan yang baharu iaitu 1 Government Financial And Management Accounting System (1GFMAS) bermula Januari 2015.

 

   

 

   

 

image