2020

BIL NO SEBUT HARGA       NO ePEROLEHAN TAJUK TARIKH IKLAN TARIKH SESI TAKLIMAT/LAWATAN TAPAK TARIKH TUTUP STATUS MUAT TURUN
 1  JANM/LBG/Q/1/2020   QT200000000035366   PERKHIDMATAN PEMBERSIHAN BANGUNAN & PEJABAT DI JANM CAWANGAN LIMBANG   13.10.2020   21.10.2020

JAM 09.00 PAGI 

 28.10.2020   TUTUP   MUAT TURUN
 2  JANM/LBG/Q/2/2020   QT200000000035375   PERKHIDMATAN KAWALAN KESELAMATAN TANPA SENJATA API DI JANM CAWANGAN LIMBANG   13.10.2020   21.10.2020

JAM 10.30 PAGI 

 28.10.2020   TUTUP   MUAT TURUN
 3  IKLAN SEBUTHARGA - PELUPUSAN ASET ALIH KERAJAAN BAGI MOTOSIKAL JANM CAWANGAN LIMBANG   TUTUP   TUTUP   TUTUP   TUTUP   TUTUP   TUTUP   MUAT TURUN

image