Assalamualaikum dan Salam Sejahtera,

Tuan / Puan,

Dengan segala hormatnya perkara di atas adalah dirujuk.


2.    Kursus Generik tahun 2020 bagi Zon Selatan telah dibuka dan boleh dilayari secara percuma di talian 
https://espl.ipn.gov.my/ipnweb/page/kursus.asp

3.    Sebanyak enam (6) kursus akan diadakan di JANM Johor dan tempat adalah terhad seramai 35 orang peserta sahaja.


4.    Maklumat kursus adalah seperti berikut:

        i) Perakaunan Terimaan/Hasil Kerajaan
            24 - 26 Februari 2020
       ii) Kod Perakauanan iGFMAS 
            25 - 26 Mac 2020
      iii) iGFMAS : Perakaunan Pembayaran
            20 - 22 April 2020
      iv) iGFMAS : Perakaunan Aset
            22 - 24 Jun 2020
       v) iGFMAS : Pengurusan Gaji
            27 - 29 Julai 2020​
      vii) Perakaunan Akaun Amanah, Deposit Dan Panjar.
             24 - 27 Ogos 2020


Sekian, terima kasih

" Pertingkat Inovasi Terokai Transformasi Kuasai Globalisasi "

UNIT UKPP

JANM NEGERI JOHOR

21/01/2020

 

image