Hari Inovasi JANM Perlis telah diadakan pada 18 Disember 2019 bagi setiap unit membentangkan idea inovasi.  Sebanyak 10 dari Unit telah membentangkan idea inovasi masing-masing mengikut tema.

 

>> Lihat laporan penuh 

image