Bil. Nama Jawatan Telefon Emel (@anm.gov.my)
1

Ahmad Badri B Abu Bakar

Penolong Pegawai Teknologi Maklumat FA32

05-2547304 samb 184

badri

2

Mohd Faizul Bin Salaiman

Penolong Pegawai Teknologi Maklumat FA29 (KUP)

05-2547304 samb 113

faizul.s

3

M Faizal Bin Mohamad

Penolong Pegawai Teknologi Maklumat FA29

05-2547304 samb 113

mfaizal.trk

image