Bil. Nama Jawatan Telefon Emel (@anm.gov.my)
1

Zulzaizuri bin Baharom 

Penolong Pegawai Teknologi Maklumat FA32 (TBK1)

04-9762766 samb 120 zurie
2

Md Shahrul bin Md Sharif 

Penolong Pegawai Teknologi Maklumat  FA29 (KUP)

04-9762766 samb 143

shahrull

 

Carta Organisasi Jawatankuasa Portal JANM Negeri Perlis

custom_html