Seksyen 13(1), Akta WTD 1965


• Apabila Pendaftar WTD berpuashati bahawa pemohon adalah empunya yang sah, Pendaftar akan membayar kepada pemohon WTD dari Akaun Amanah Disatukan atau Akaun Hasil Disatukan.


• Pemohon perlu menyakinkan Pendaftar WTD bahawa beliau adalah empunya sah atau mempunyai hak di sisi undang-undang ke atas WTD tersebut.


• Tiada tempoh masa yang dihadkan bagi permohonan tuntutan WTD.


• Pendaftar WTD telah menetapkan garis panduan permohonan tuntutan WTD dengan menyenaraikan dokumen yang perlu dikemukakan semasa membuat tuntutan (Sila rujuk Brosur Garis Panduan Permohonan Tuntutan WTD).

 

No. Document / Guideline  PDF  Word
1. Brosur Garis Panduan Permohonan Tuntutan WTD .     *Important*

 Download

 

2. Borang Permohonan Bayaran Balik WTD [ UMA-7 ( Pin.1/2015) ]

 Download

 Download

3. Contoh Mengisi Borang Permohonan Bayaran Balik WTD [ UMA -7 (Pin. 1/2015) ]

 Download

 
4. Borang Bon Tanggungrugi [ UMA-8 (Pin. 1/2016) ]  *New*

 Download

 Download

5. Contoh Mengisi Borang Bon Tanggungrugi [ UMA-8 (Pin. 1/2016)  ]  :    
  5.1  Contoh Borang Bon Tanggungrugi oleh waris.

 Download

 
  5.2  Contoh Borang Bon Tanggungrugi oleh syarikat / firma yang mendahulukan bayaran.

 Download

 
  5.3  Contoh Borang Bon Tanggungrugi bagi permohonan bank deraf oleh syarikat / firma.

 Download

 
6. Contoh Surat Pengesahan WTD dari syarikat/firma :    
  6.1  Contoh Surat Pengesahan bagi WTD (Insurans, Gaji, Dividen, Deposit TNB, Syabas, TM, dan lain-lain).

 Download

 
  6.2  Contoh Surat Pengesahan bagi WTD (Akaun Simpanan, Akaun Semasa atau Simpanan Tetap).

 Download

 
  6.3  Contoh Surat Pengesahan bagi WTD (Banker's Cheque, Bank Deraf, Demand Draft atau Cashier Order)

 Download

 
image