Carta Organisasi Jan 2020

 

 

Bil. Perjawatan : 29

Bil. Pengisian : 26

Bil. Kekosongan : 2 [ Pembantu Akauntan W19 / Penolong Akauntan W29 (KUP) ]
                               
1 [ Pembantu Akauntan W19 ]

                                                                                                                                                                                                                                                               

 Tarikh kemaskini : 2 Jun 2020

 

image