JABATAN AKAUNTAN NEGARA MALAYSIA CAWANGAN KENINGAU mula ditubuhkan pada tahun 1980. Ditempatkan disebuah bangunan zaman British iaitu bekas bangunan lama Bendahari Negeri. Pada bulan Mei 1980 dengan kekuatan kakitangan seramai 14 orang. Jabatan Akauntan Negara Malaysia Cawangan Keningau mula beroperasi dengan cek pertama dikeluarkan pada 01.06.1980. Setelah beroperasi selama dua tahun di pejabat zaman British, pada tahun 1982 pejabat ini berpindah ke Pejabat Kelab Belia berhampiran dengan Bangunan Perpustakaan selama 10 tahun. Pada 1992 sekali lagi pejabat ini berpindan ke Bangunan Persekutuan sehingga kini dan pada masa itu terdapat 16 orang kakitangan berbanding sekarang terdapat seramai 30 orang kakitangan. Jabatan akauntan Negara Malaysia Cawangan Keningau telah beroperasi selama 32 tahun dan terdapat seramai 13 orang pengarah menerajuinya:-

 

Bil Nama Pengarah Jawatan Tahun Berkhidmat
1 Pn. Irene Loh Pegawai Akaun Kawasan 1980-1982
En. Mohamad Jaffar Pegawai Akaun Kawasan 1982-1984
En. Tan Eng Huat Pegawai Akaun Kawasan 1984-1986
4 En. Mohd Azizi Mohd Zain Pegawai Akaun Kawasan 1986-1988
5 En Rajasundram A/L Ponamelai Pegawai Akaun Kawasan 1988-1992
6 En. Ramli Ibrahim Pegawai Akaun Kawasan 1992-1996
7 Pn. Tunganai Datu Alang Pengarah 1996-2000
8 En. Patrick Majatig Pengarah 2000-2004
9 Cik Jamatiah Binti Mostal Pengarah 2005-2006
10 En. Dzulkifli Bin Mohd Affandi Pengarah 2006-2009
11 En. Mazlan Bin Abdullah Pengarah 2009-2011
12 En. Mohammad Aminullah bin Asnawar Pengarah 2011- 2015
13 En. Yeoh Hong Choon @ Asyhraff Pengarah 2015- 2019
14 Cik Mirnawati Binti Syaripuddin Pengarah 2020 - sehingga kini
custom_html