UNIT GAJI

BIL  PERKARA       PIC       BORANG      
 1  BORANG KELULUSAN PEMBAYARAN EMOLUMEN MELALUI BAUCER BAYARAN BERASINGAN PN EMMA BINTI EDGAR @ ERWANDDIE  MUAT TURUN
2  BORANG SG10 - iGFMAS PN EMMA BINTI EDGAR @ ERWANDDIE  MUAT TURUN

image