Bil Tajuk Muat Turun
1 Borang Capaian ePenyata Gaji dan eLaporan Muat Turun
2 Borang Permohonan Kursus Muat Turun
3 Borang Mewujudkan Fail Baru Muat Turun
4 Borang Permohonan Cuti Rehat Muat Turun
5 Borang Kebenaran Keluar Waktu Pejabat Muat Turun
6 Borang AK52 - Kuasa Tetap Muat Turun
7 Borang Permohonan Untuk Tugas Rasmi Di Luar Pejabat Muat Turun
8 Borang Bayaran Berjadual - JANM12 Muat Turun
9 Borang Tuntutan Penceramah Muat Turun
10 Tuntutan Elaun Perjalanan Kenderaan Di Luar Waktu Pejabat Biasa Muat Turun
11 Penurunan Kuasa Terimaan Muat Turun
12 Borang Pergerakan Dokumen e-Perolehan Muat Turun
13 Sijil AP58(a) Muat Turun
14 Borang Elaun Lebih Masa Muat Turun
15 Sijil Perakuan Panjar Wang Runcit

Muat Turun

16 Borang Pergerakan AP iGFMAS Muat Turun
17 Borang Pergerakan AR iGFMAS Muat Turun
18 Borang Pergerakan Aset iGFMAS Muat Turun
19 Borang Pergerakan MM iGFMAS Muat Turun
20 Borang Tempahan Tiket Kapal Terbang Muat Turun
21 Borang Permohonan Capaian Pengguna iGFMAS Dan Had Kuasa PTJ (Kew.290E-01 - Pin. 1/18) Muat Turun
22 Borang Permohonan Capaian Pengguna iGFMAS Dan Had Kuasa Pejabat Perakaunan (AO) (Kew.290E-02 - Pin. 1/18) Muat Turun
22 Borang No Show Passenger Muat Turun
23 Borang Tuntutan Lesen Memandu Muat Turun
24 Borang Penurunan Kuasa Ambilan Cek Muat Turun
25 Borang eVendor Muat Turun
26 Borang Mengemaskini Maklumat Peribadi Bagi Tujuan Pengiraan Potongan Cukai Bulanan (PCB) Mulai 2017 Muat Turun
27 Borang Permohonan Pulangan Balik Hasil Vot B11 (SPANM Bil. 3 - D1) Muat Turun
custom_html