BORANG UNTUK KEGUNAAN PUSAT TANGGUNGJAWAB SELIAAN JANM CAWANGAN SIBU

No Perkara Excel / Word PDF
1 KEW.290E-01-PIN.1/18: Borang Permohonan Capaian Pengguna Dan Hadkuasa iGFMAS Pusat Tanggungjawab (PTJ) Muat Turun                       
2 Borang Pendaftaran / Penamatan Penerima Bayaran 1GFMAS Muat Turun Muat Turun
3 SG10-Borang Mengwujud, Membatal atau Meminda Butir-butir Pusat Pembayaran Muat Turun                       
4 Borang Permohonan Akses / Pembatalan Akses Sistem ePenyata Gaji Dan eLaporan Muat Turun Muat Turun
5 Borang Perubahan Gaji KEW320 Pin.1/2019 Muat Turun                       
6 Borang Kemaskini Maklumat Peribadi PCB (Lampiran A) Muat Turun Muat Turun
7 Borang Maklumat Perjawatan yang melaksana tugas kewangan Muat Turun                       
  Lampiran AA (Perakaunan Aset)    
1 BPD AA BORANG PERGERAKAN DOKUMEN ASSET ACCOUNTING (AA) Muat Turun Muat Turun
2 JANM – AA – 6.3.1 BORANG TINDAKAN KERJA PEWUJUDAN KEMAS KINI DATA INDUK ASET Muat Turun Muat Turun
3 JANM - AA - 6.3.2 BORANG TINDAKAN KERJA PELUPUSAN ASET Muat Turun Muat Turun
  Lampiran CM (Panjar)    
1 AK55 BANK NEGARA MALAYSIA JUALAN MATAWANG ASING DAN CEK BANK Muat Turun Muat Turun
2 Borang AK52 KUASA TETAP Muat Turun Muat Turun
3 BORANG INPUT KOD AKAUN (KOD AMANAH DAN OBJEK LANJUT) Muat Turun Muat Turun
4 BORANG PENDAFTARAN PENAMATAN PENERIMA BAYARAN iGFMAS Muat Turun Muat Turun
5 PINDAHAN DANA KE AKAUN BANK NEGARA MALAYSIA Muat Turun Muat Turun
  Lampiran GLFMCO (Baucar Jurnal)    
1 BORANG INPUT KOD AKAUN (KOD AMANAH DAN OBJEK LANJUT) Muat Turun Muat Turun
2 BORANG KOD PROGRAM AKTIVITI – JAN MD 005A Muat Turun Muat Turun
3 BORANG KOD PUSAT TANGGUNGJAWAB PUSAT KOS – JAN MD 004A Muat Turun Muat Turun
4 BORANG PROFIL KOD KEMENTERIAN JABATAN – JAN MD 009A Muat Turun Muat Turun
5 DOKUMEN KEWANGAN BAUCAR JURNAL (KEW 306E – PIN. 12016) Muat Turun Muat Turun
  Lampiran MM (Perolehan)    
1 BORANG PERGERAKAN DOKUMEN iGFMAS - PENYEDIAAN DOKUMEN ARAHAN PEMBAYARAN Muat Turun Muat Turun
2 BORANG PERGERAKAN DOKUMEN iGFMAS - PENYEDIAAN DOKUMEN PESANAN KERAJAAN Muat Turun Muat Turun
3 BORANG PERGERAKAN DOKUMEN iGFMAS - PENYEDIAAN NOTA PENERIMAAN PESANAN (GRN) Muat Turun Muat Turun
4 BORANG PERGERAKAN DOKUMEN iGFMAS - PENYEDIAAN WARAN PERJALANAN UDARA (WPUA) Muat Turun Muat Turun
5 BORANG PERMOHONAN CAPAIAN PENGGUNA DAN HAD KUASA PUSAT TANGGUNGJAWAB Muat Turun Muat Turun
6 BORANG PERMOHONAN PEWUJUDAN PTJ INVENTORI Muat Turun Muat Turun
7 BORANG TEMPAHAN TIKET KAPAL TERBANG Muat Turun Muat Turun
8 GARIS PANDUAN PENUTUPAN AKHIR TAHUN iGFMAS (MODUL MM) Muat Turun Muat Turun
9 LAMPIRAN - SENARAI BUTIRAN YANG DIHANTAR KE SISTEM INVENTORI LUAR Muat Turun Muat Turun
10 SIJIL AP58(a) Muat Turun Muat Turun
  Lampiran AR (Terimaan)    
1 BPD-AR 03-6.1 – BORANG PERGERAKAN DOKUMEN PENGELUARAN INVOIS NOTA DEBIT NOTA KREDIT Muat Turun Muat Turun
2 BPD-AR 04-6.1 – BORANG PERGERAKAN DOKUMEN TERIMAAN MEL Muat Turun Muat Turun
3 BPD-AR 05-6.1 – BORANG PERGERAKAN DOKUMEN TERIMAAN KAUNTER Muat Turun Muat Turun
4 BPD-AR 07-6.1 – BORANG PERGERAKAN DOKUMEN PENYATA PEMUNGUT Muat Turun Muat Turun
5 BPD-AR 08-6.1 – BORANG PERGERAKAN DOKUMEN PROSES PENYEDIAAN BAUCAR JURNAL KEW306E Muat Turun Muat Turun
6 BSS-AR 03-6.2 – BORANG SENARAI SEMAK PENGELUARAN INVOIS NOTA DEBIT NOTA KREDIT Muat Turun Muat Turun
7 BSS-AR 04-6.2 – BORANG SENARAI SEMAK TERIMAAN MEL Muat Turun Muat Turun
8 BSS-AR 05-6.2 – BORANG SENARAI SEMAK TERIMAAN KAUNTER Muat Turun Muat Turun
9 BSS-AR 06-6.2 – BORANG SENARAI SEMAK TERIMAAN eRESIT iGFMAS OFFLINE Muat Turun Muat Turun
10 BSS-AR 07-6.2 – BORANG SENARAI SEMAK PENYATA PEMUNGUT Muat Turun Muat Turun
11 BSS-AR 08-6.2 – BORANG SENARAI SEMAK PROSES PENYEDIAAN BAUCAR JURNAL KEW306E Muat Turun Muat Turun
12 BSS-AR 15-6.2.1 – BORANG SENARAI SEMAK TERIMAAN PEJABAT PEMUNGUT MANUAL Muat Turun Muat Turun
13 BSS-AR 15-6.2.2 – BORANG SENARAI SEMAK TERIMAAN PEJABAT PEMUNGUT MANUAL BAGI UNIT DANA, AO Muat Turun Muat Turun
14 JANM – AR 15-6.3.1 – BORANG SERAHAN WANG Muat Turun Muat Turun
15 JANM-AR 01.6.3.1 – BORANG PEWUJUDAN KEMAS KINI DATA INDUK PELANGGAN Muat Turun Muat Turun
  Lampiran AP (Arahan Pembayaran)    
1 BORANG SENARAI SEMAK AP 01 ARAHAN PEMBAYARAN TANPA PESANAN KERAJAAN Muat Turun Muat Turun
2 BORANG SENARAI SEMAK AP 02 ARAHAN PEMBAYARAN TANPA PESANAN KERAJAAN(BERULANG) Muat Turun Muat Turun
3 BORANG SENARAI SEMAK AP03 PENDAPATAN BERCUKAI Muat Turun Muat Turun
4 BORANG SENARAI SEMAK AP04 CARUMAN KWSP Muat Turun Muat Turun
5 BORANG SENARAI SEMAK AP05 PENDAHULUAN DIRI Muat Turun Muat Turun
6 BORANG SENARAI SEMAK AP06 TUNTUTAN PERJALANAN Muat Turun Muat Turun
7 BORANG SENARAI SEMAK AP07 TUNTUTAN PERJALANAN DENGAN PENDAHULUAN DIRI Muat Turun Muat Turun
8 BORANG SENARAI SEMAK AP08 BAYARAN WANG PENDAHULUAN KONTRAKTOR PEMBEKAL Muat Turun Muat Turun
9 BORANG SENARAI SEMAK AP09 PEMULANGAN PELEPASAN WANG JAMINAN PELAKSANAAN (WJP) Muat Turun Muat Turun
10 BORANG SENARAI SEMAK AP10 BAYARAN BALIK DEPOSIT Muat Turun Muat Turun
11 BORANG SENARAI SEMAK AP11 APUNGAN PANJAR Muat Turun Muat Turun
12 BORANG SENARAI SEMAK AP12 PROSES WUJUD BATAL KEMAS KINI AKAUN PUKAL Muat Turun Muat Turun
13 BORANG SENARAI SEMAK AP15 EFT BATAL Muat Turun Muat Turun
14 BORANG SENARAI SEMAK AP17 PROSES PEMBATALAN DAN PENGGANTIAN CEK BATAL Muat Turun Muat Turun
15 BORANG SENARAI SEMAK AP18 PROSES ARAHAN PEMBAYARAN TANPA PESANAN KERAJAAN MELALUI TELEGRAPHIC TRANSFER Muat Turun Muat Turun
16 BORANG SENARAI SEMAK AP20 JURNAL PELARASAN Muat Turun Muat Turun
17 BORANG SENARAI SEMAK AP21 ARAHAN PEMBAYARAN TANPA PESANAN KERAJAAN DARI SISTEM LUAR Muat Turun Muat Turun
18 BORANG SENARAI SEMAK AP22 BAUCAR JURNAL DARI SISTEM LUAR Muat Turun Muat Turun
19 BORANG SENARAI SEMAK AP23 PROSES ARAHAN PEMBAYARAN TANPA PESANAN KERAJAAN UNTUK ePINTAS DALAM NEGARA Muat Turun Muat Turun
20 BORANG SENARAI SEMAK AP24 PROSES ARAHAN PEMBAYARAN TANPA PESANAN KERAJAAN UNTUK ePINTAS LUAR NEGARA Muat Turun Muat Turun
21 BORANG SENARAI SEMAK AP25 CEK MANUAL Muat Turun Muat Turun
22 BPD - AP01 PERGERAKAN MODUL iGFMAS Muat Turun Muat Turun

BORANG UNTUK KEGUNAAN ORANG AWAM

No Perkara Excel / Word PDF
1 Borang Permohonan Bayaran Balik Wang Tak Dituntut (UMA 7) Muat Turun Muat Turun
2 Borang Pendaftaran / Penamatan Pembekal (eVENDOR) Muat Turun Muat Turun

BORANG UNTUK KEGUNAAN DALAMAN PEJABAT PERAKAUNAN SIBU SAHAJA

No Perkara Excel / Word PDF
1 KEW.290E-02-PIN.1/18: Borang Permohonan Capaian Pengguna Dan Hadkuasa iGFMAS Pejabat Perakaunan (AO) Muat Turun                       
2 Borang Muat Naik Bahan Ke Portal JANM Cawangan Sibu Muat Turun Muat Turun
3 Borang Permohonan MyGovUC dan Active Directory JANM Muat Turun Muat Turun
4 Borang Penamatan MyGovUC dan Active Directory JANM Muat Turun Muat Turun
5 Borang Permohonan Penggunaan Video Conferencing Muat Turun Muat Turun
6 Borang Aduan Video Conferencing Muat Turun Muat Turun
7 Borang Akses GFMAS eSPKB eTerimaan 2019 Muat Turun Muat Turun
8 Borang Pendaftaran dan Penamatan Kawalan Akses ICT Muat Turun Muat Turun
9 Borang Tempahan Penggunaan Kenderaan Jabatan Muat Turun    
10 Permohonan Tambang Mengunjungi Wilayah Asal Muat Turun Muat Turun
11 Borang Meninggalkan Pejabat Urusan Persendirian Muat Turun Muat Turun
12 Borang Keluar Pejabat Urusan Rasmi Muat Turun                       
13 Borang Permohonan Tempahan Tiket Kapal Terbang Muat Turun                       
14 Borang Penggunaan Kad Kredit Korporat Muat Turun Muat Turun
15 Borang Permohonan Cuti Tanpa Rekod Muat Turun    
16 KEW.PA-9 Borang Permohonan Pergerakan Pinjaman Aset Alih Muat Turun Muat Turun
17 KEW.PA-10_ Borang Aduan Kerosakkan Aset Alih Muat Turun Muat Turun

custom_html