PENUTUPAN AKHIR TAHUN

~ "Slide" Taklimat Penutupan Akhir Tahun 2019 :

Bil Tajuk Muat Turun
1 Taklimat PAT 2019 Unit Gaji Muat Turun
2 Taklimat PAT 2019 Perakaunan Aset & Inventori Muat Turun
3 Taklimat PAT 2019 Authorization & GPKI Muat Turun
4 Taklimat PAT 2019 Sistem ePEROLEHAN Muat Turun

NOTA RUJUKAN

Bil Tajuk Muat Turun
1 Tatacara Tindakan Pengemaskinian Perakaunan Aset Muat Turun
2 Laporan AFBP_Susutnilai Bulan Disember 2019 Muat Turun
3 Bengkel Semakan Laporan Baki Aset Dan  Susut Nilai  Muat Turun

image