PENUTUPAN AKHIR TAHUN

Slide Taklimat Penutupan Akhir Tahun 2020

Bil Tajuk Muat Turun
1 Taklimat PAT 2020 Panjar, Terimaan dan Gaji Muat Turun
2 Taklimat PAT 2020 Pengurusan Aset Muat Turun
3 Taklimat PAT 2020 Pengurusan Arahan Pembayaran,
Pukal dan Perolehan
Muat Turun

 

Slaid Taklimat Penutupan Akhir Tahun 2019

Bil Tajuk Muat Turun
1 Taklimat PAT 2019 Unit Gaji Muat Turun
2 Taklimat PAT 2019 Perakaunan Aset & Inventori Muat Turun
3 Taklimat PAT 2019 Authorization & GPKI Muat Turun
4 Taklimat PAT 2019 Sistem ePEROLEHAN Muat Turun

NOTA RUJUKAN

Bil Tajuk Muat Turun
1 Tatacara Tindakan Pengemaskinian Perakaunan Aset Muat Turun
2 Laporan AFBP_Susutnilai Bulan Disember 2019 Muat Turun
3 Bengkel Semakan Laporan Baki Aset Dan  Susut Nilai  Muat Turun
4 Nota Kursus Perakaunan Terimaan Hasil Kerajaan Zon Sarawak Muat Turun
5 Nota Kursus Pengenalan Kepada MPSAS Muat Turun
6 Tatacara Penyediaan Penyesuaian Baki Aset Alih

a. CONTOH - Template Penyesuaian Aset Alih SPPA iGFMAS

b. KOSONG - Template Penyesuaian Aset Alih SPPA iGFMAS
Muat Turun

Muat Turun

Muat Turun

custom_html