Bil. Jenis Tuntutan Muat Turun
1 Bayaran Elaun Basikal / Motosikal Muat Turun
2 Gantian Tetap Muat Turun
3 Hari Perkhidmatan Muat Turun
4 Istiadat Pengurniaan Muat Turun
5 Kerja Lebih Masa Muat Turun
6 Kursus Dalam Negeri Muat Turun
7 Kursus Luar Negara Muat Turun
8 Mesyuarat Dalam Negeri Muat Turun
9 Mesyuarat Luar Negara Muat Turun
10 Melapor Diri Kali Pertama Muat Turun
11 Mesyuarat Persatuan Diwartakan Muat Turun
12 Perpindahan Muat Turun
13 Pertukaran Muat Turun
14 Peperiksaan Muat Turun
15 Rawatan Luar Stesen Muat Turun
16 Sapina Mahkamah  
17 Temuduga Kenaikan Pangkat  
image