** Note: This content only available in Malay version.

 

2017

Bil
No. Sebut Harga No. ePerolehan
Tajuk 
Tarikh Iklan

Tarikh Sesi Taklimat / Lawatan Tapak

Tarikh Tutup

Status
1 JANM Bil.1 Tahun 2017 X0231020301170004 MEMBEKAL, MENGHANTAR, MEMASANG, MENGUJI, MENYENGGARA DAN MENTAULIAHGUNA PERKAKASAN PENCETAK (LINE PRINTER) KEPADA JABATAN AKAUNTAN NEGARA MALAYSIA (JANM) 07 JULAI 2017 TIADA 17 JULAI 2017 DITUTUP
2 JANM Bil.2 Tahun 2017 X0231020301170006 MEMBEKAL, MENGHANTAR, MEMASANG, MENGUJI DAN MENTAULIAHGUNA PERKAKASAN MULTI CAMERA KEPADA JABATAN AKAUNTAN NEGARA MALAYSIA (JANM) 15 SEPTEMBER 2017 TIADA 25 SEPTEMBER 2017 DITUTUP
3 JANM Bil.3 Tahun 2017 X0231020301170007 MEMBEKAL, MENGHANTAR, MEMASANG, MENGUJI DAN MENTAULIAHGUNA PERKAKASAN PROJEKTOR DAN TELEVISYEN KEPADA JABATAN AKAUNTAN NEGARA MALAYSIA 29 SEPTEMBER 2017 TIADA 06 OKTOBER 2017 DITUTUP
4 JANM Bil.4 Tahun 2017 X0231020301170008 PEMBEKALAN PELBAGAI JENIS TONER UNTUK KEGUNAAN PENCETAK DI IBU PEJABAT, JABATAN AKAUNTAN NEGARA MALAYSIA 16 OKTOBER 2017 TIADA 23 OKTOBER 2017 DITUTUP

2016

 
Bil
No. Sebut Harga No. ePerolehan
Tajuk 
Tarikh Iklan

Tarikh Sesi Taklimat / Lawatan Tapak

Tarikh Tutup

Status
1.
JANM Bil. 1/2016   X0231020301160001  PERKHIDMATAN PENYENGGARAAN MICROSOFT SHAREPOINT DAN APLIKASI SERTA PENAMBAHBAIKAN INTRANET JABATAN AKAUNTAN NEGARA MALAYSIA 7 JANUARI 2016  TIADA 18 JANUARI 2016  TELAH DITUTUP 
2.
JANM Bil. 2/2016   - KERJA-KERJA PENYUSUNAN SEMULA PEJABAT BAGI PENYEDIAAN TAPAK PROJEK DATA CONVERSION & MIGRASI MAKLUMAT WANG TAK DITUNTUT (PDCMMWTD) DI BAHAGIAN PENGURUSAN WANG TAK DITUNTUT, JABATAN AKAUNTAN NEGARA MALAYSIA, TINGKAT 42, MENARA MAYBANK, KUALA LUMPUR 11 JANUARI 2016  13 JANUARI 2016 20 JANUARI 2016  TELAH DITUTUP 
3.
JANM Bil. 3/2016   X0231020301160002 PERKHIDMATAN PENYENGGARAAN SERVER DAN KHIDMAT SOKONGAN APLIKASI ACTIVE DIRECTORY (AD) DAN SYSTEM CENTRE CONFIGURATION MANAGER (SCCM) DI 23 CAWANGAN JABATAN AKAUNTAN NEGARA MALAYSIA 27 APRIL 2016 TIADA 29 APRIL 2016  TELAH DITUTUP
4.
JANM Bil. 5/2016   X0231020301160003 PERKHIDMATAN KAWALAN KESELAMATAN DI IBU PEJABAT JABATAN AKAUNTAN NEGARA MALAYSIA BAGI TEMPOH (3) TAHUN 22 APRIL 2016  TIADA 29 APRIL 2016 TELAH DITUTUP 
5.
JANM Bil. 4/2016   X0231020301160005 MEMBEKAL DAN MENGHANTAR BACKUP TAPE BAGI KEPERLUAN JABATAN AKAUNTAN NEGARA MALAYSIA (JANM) 12 MEI 2016  TIADA 19 MEI 2016  TELAH DITUTUP 
6
 JANM Bil.6/2016  X0231020301160009

PEMBEKALAN LESEN PERISIAN ENKRIPSI DATA KOMPUTER RIBA (NOTEBOOK DATA ENCRYPTION) DI JABATAN AKAUNTAN NEGARA MALAYSIA

 21 JULAI 2016  TIADA  28 JULAI 2016 TELAH DITUTUP
7.
JANM Bil.7/2016  X0231020301160011

MEMBEKAL,MENGHANTAR, MEMASANG,MENGUJI, MENYENGGARA DAN MENTAULIAHGUNA PERKAKASAN PENCETAK DAN KOMPUTER RIBA MULTIMEDIA KEPADA JANM

22 JULAI 2016 TIADA 2 OGOS 2016 TELAH DITUTUP
8.
ANM(T)81/10/4/7/1 JLD.4(7)   SEBUT HARGA BAGI PELUPUSAN BAS JANM 15 OGOS 2016   23 OGOS 2016 TELAH DITUTUP 
9.
 JANM Bil.8/2016  X0231020301160014 PEMBEKALAN LESEN PERISIAN ENKRIPSI DATA KOMPUTER RIBA (NOTEBOOK DATA ENCRYPTION) DI JABATAN AKAUNTAN NEGARA MALAYSIA 01 NOVEMBER 2016 TIADA 08 NOVEMBER 2016 TELAH DITUTUP

2015

 
Bil
No. Sebut Harga No. ePerolehan
Tajuk 
Tarikh Iklan

Tarikh Sesi Taklimat / Lawatan Tapak

Tarikh Tutup

Status
1.
JANM Bil. 1/2015   X0231020301150004  PERKHIDMATAN PENYEWAAN KOMPUTER PERIBADI UNTUK PELAKSANAAN PROJEK SISTEM PERAKAUNAN AKRUAN KERAJAAN PERSEKUTUAN (1GFMAS) 3 APRIL 2015 - 17 APRIL 2015  TAWARAN TAWARAN TELAH DITUTUP 
2.
JANM Bil. 2/2015  X0231020301150003 MEMBEKAL DAN MENGHANTAR BACK UP TAPE BAGI KEPERLUAN JABATAN AKAUNTAN NEGARA MALAYSIA (JANM) 2 APRIL 2015  - 9 APRIL 2015  TAWARAN TELAH DITUTUP 
3.
JANM Bil. 3/2015  X0231020301150006 MEMBEKAL, MENGHANTAR, MEMASANG, MENGUJI, MENYENGGARA DAN MENTAULIAH PERKAKASAN DAN PERISIAN RANGKAIAN TANPA WAYAR (WIRELESS) DI IBU PEJABAT DAN BAHAGIAN KHIDMAT PERUNDING (BKP) & BAHAGIAN PENGURUSAN AUDIT DALAM (BPAD), JABATAN AKAUNTAN NEGARA MALAYSIA 20 APRIL 2015 22 APRIL 2015 6 MEI 2015  TAWARAN TELAH DITUTUP
4.
JANM Bil. 4/2015   - KERJA-KERJA PENYUSUNAN SEMULA PEJABAT BAGI PENYEDIAAN TAPAK PROJEK DATA CONVERSION & MIGRASI MAKLUMAT WANG TAK DITUNTUT (PDCMMWTD) DI BAHAGIAN PENGURUSAN WANG TAK DITUNTUT, JABATAN AKAUNTAN NEGARA MALAYSIA, TINGKAT 42, MENARA MAYBANK, KUALA LUMPUR 2 OKTOBER 2015  5 OKTOBER 2015 12 OKTOBER 2015 TAWARAN TELAH DITUTUP 
5.
JANM Bil. 5/2015   X0231020301150009 MEREKA BENTUK, MEMBANGUN, MEMBEKAL, MENGHANTAR, MEMASANG, MENGUJI, MENTAULIAHGUNA DAN MENYENGGARA PERISIAN BUSINESS PROCESS MANAGEMENT (BPM) UNTUK CONSULTANCY MANAGEMENT SYSTEM (COMS) DI JABATAN AKAUNTAN NEGARA MALAYSIA 24 JUN 2015  - 3 JULAI 2015 TAWARAN TELAH DITUTUP 
6.
JANM Bil. 6/2015   X0231020301150010 PERKHIDMATAN PENYENGGARAAN MICROSOFT SHAREPOINT DAN APLIKASI SERTA PENAMBAHBAIKAN INTRANET JABATAN AKAUNTAN NEGARA MALAYSIA 14 OGOS 2015  - 21 OGOS 2015 TAWARAN TELAH DITUTUP 
7.
JANM Bil. 7/2015   X0231020301150011 PERKHIDMATAN PENAMBAHBAIKAN PORTAL RASMI DAN PEMBEKALAN PERISIAN CONTENT MANAGEMENT SYSTEM (CMS) DI JABATAN AKAUNTAN NEGARA MALAYSIA 17 SEPTEMBER 2015 - 29 SEPTEMBER 2015 TAWARAN TELAH DITUTUP 
8.
JANM Bil. 9/2015   X0231020301150012 PEMBEKALAN PELBAGAI JENIS TONER UNTUK KEGUNAAN PENCETAK DI IBU PEJABAT, JABATAN AKAUNTAN NEGARA MALAYSIA 15 OKTOBER 2015  - 26 OKTOBER 2015 TAWARAN TELAH DITUTUP 
9.
JANM Bil. 11/2015   X0231020301150013 PERKHIDMATAN SOKONGAN DAN PENYENGGARAAN LESEN EMAIL PROTECTION BAGI PERISIAN ANTISPAM SOPHOS PUREMESSAGE DI JABATAN AKAUNTAN NEGARA MALAYSIA 13 NOVEMBER 2015 - 20 NOVEMBER 2015 TAWARAN TELAH DITUTUP 

image