Unit Akaun

Unit Dana

SOALAN

 1. Apakah perbezaan di antara kod pembekal 10001 dan 10009?

 

JAWAPAN

 

 

No.

Kod Vendor OTV

 

Nama Vendor OTV

 

Keterangan Bagi Penerima Bayaran Vendor OTV

  1

10001

EMP2 – Pendapatan Bercukai

Penerima bayaran untuk pegawai/kakitangan awam yang belum didaftarkan di dalam kategori Kod Vendor EMP atau pegawai/kakitangan awam yang di bawah arahan Tahan Gaji atas sebab tertentu.

 

2

10009

 OTV Arahan Pembayaran

Penerima bayaran yang tidak didaftarkan di dalam Data Induk Penerima Bayaran iGFMAS bagi bayaran secara one-off yang dikhususkan untuk Arahan Pembayaran Tanpa Pesanan Kerajaan sahaja

Unit Pentadbiran

Unit Wang Tak Dituntut (WTD)

1. Apakah website untuk menyemak WTD?


https://egumis.anm.gov.my/

2. Apakah dokumen sokongan yang diperlukan dalam membuat tuntutan Wang Tak Dituntut (WTD) bagi tuntutan biasa yang tidak melibatkan banker’s cheque / bank draf / cashier order dan tuntutan melibatkan urusan harta pusaka?

 a.Borang UMA-7 yang lengkap diisi dan ditandatangani

i) borang UMA-7 boleh diperolehi di laman sesawang berikut

http://www.anm.gov.my/index.php/khidmat/pembayaran-gaji/2-uncategorised/1482-wang-tak-  dituntut

 

 ii) klik permohonan tuntutan dan cetak borang UMA – 7.

b. Salinan kad pengenalan (hadapan dan belakang)

c. Salinan muka hadapan buku akaun/penyata bank pemohon yang aktif bagi tujuan pembayaran wang wtd tersebut.

d. Maklumat Wang Tak Dituntut (WTD) daripada sistem egumis yg dicetak.

e. Surat pengesahan daripada syarikat/firma/bank sekiranya nama pemilik WTD berbeza dengan kad pengenalan.

 

Unit Teknikal

Authorization

 

1.Bagaimana untuk menambah atau mengemaskini peranan dalam sistem 1GFMAS?

 

Jawapan:

 

Peranan bagi PTJ boleh dikemaskini dengan menggunakan borang KEW.290E-01-PIN.1/18: Borang Permohonan Capaian Pengguna Dan Had Kuasa Pusat Tanggungjawab (PTJ)

Sila lengkapkan dan muatnaik borang dalam Sistem Solution Manager (SOLMAN)

 

 

Unit Gaji

1. Apakah T code untuk semak senarai kod potongan untuk digunakan di dalam system iGfmas?

 

Senarai kod potongan yang digunakan di dalam system iGfmas boleh disemak di ZRPY054.

Contoh :

 

Nama Pendapatan   Kod
Bayaran balik emolumen - Tax ( Tahun Lalu ) 4016
Bayaran balik elaun – Non Tax ( Tahun Semasa ) 4015 
   


 

2. Bagaimanakah pengiraan elaun pemangkuan / kenaikan pangkat?

 1.  

  Pengiraan untuk elaun pemangkuan / kenaikan pangkat boleh dirujuk di Pekeliling Perkhidmatan bil.7 tahun 2010 / Panduan Pengurusan Pemangkuan  dan Kenaikan Pangkat dalam Perkhidmatan Awam dan di Garis Panduan Pelaksanaan Penetapan gaji permulaan kenaikan pangkat.

  Kaedah Perkiraan Elaun Pemangkuan

  • Elaun Pemangkuan ialah perbezaan di antara gaji permulaan (P1T1) dalam jadual matriks gred jawatan yang dipangku dengan gaji hakiki pegawai. Sekiranya jumlah perbezaan itu sama atau lebih daripada satu pergerakan gaji biasa di gred hakikinya, maka pegawai akan dibayar Elaun Pemangkuan sebanyak perbezaan tersebut.

   

  • Jika perbezaan itu kurang daripada satu pergerakan gaji biasa di gred hakikinya, atau tiada perbezaan sama sekali, Elaun Pemangkuan ialah sebanyak satu pergerakan gaji biasa di atas matagaji gred jawatan yang dipangku.

   

  • Jika gaji hakiki seseorang pegawai itu sama atau lebih tinggi daripada gaji permulaan jawatan yang dipangku, Elaun Pemangkuan ialah sebanyak satu pergerakan gaji biasa di atas matagaji jawatan yang dipangku.

 

Unit Naziran

Unit Pengurusan Khidmat Nasihat (UPKP)

eVendor

 

1.Saya masih belum mendapat pengesahan emel permohonan eVendor yang telah saya buat di dalam sistem eVendor walaupun telah mencapai tempoh satu minggu pendaftaran tersebut dibuat.

 

Jawapan:

 

Tuan/puan perlu menukar katalaluan dan sila ikuti langkah-langkah seperti di bawah:

 

1. Sila layari pautan www.evendor.anm.gov.my.

2. Pilih “ Tukar Kata Laluan”.

3. Daftar masuk emel yang telah didaftarkan.

4. Pilih butang “Hantar”.

5. Katalaluan baru akan dihantar ke dalam emel tersebut dan ikut arahan yang tertera.

 

Authorization

 

Saya telah menjawab maklumbalas solman  berkaitan borang capaian lebih daripada 2 hari, tetapi masih tiada maklumbalas jawapan daripada pihak Jabatan Akauntan.

 

Jawapan:

 

Selepas tuan/puan memberi maklumbalas dalan solman, tuan/puan perlu menukar status dari “customer action” kepada “customer response

 

 

Unit Pengurusan Aset

1. Bagaimana cara untuk menyemak Laporan Baki Aset?

JAWAPAN :

PROSES KERJA DAN CARTA ALIRAN MENYEMAK LAPORAN BAKI ASET DI PORTAL iGFMAS

>> Lihat jawapan penuh


2. Bagaimana cara untuk menyemak Laporan Susutnilai Aset?


Jawapan:

PROSES KERJA DAN CARTA ALIRAN MENYEMAK LAPORAN BAKI SUSUTNILAI ASET DI PORTAL iGFMAS


>> Lihat jawapan penuh


3. Kod akaun apa yang perlu dicaj bagi memperakaunkan perolehan aset untuk pihak ketiga?


 Jawapan:

Adalah dimaklumkan bahawa Bahagian Perkhidmatan Operasi Pusat dan Agensi Jabatan Akauntan Negara Malaysia telah mewujudkan kod akaun baru bagi perolehan aset untuk Pihak Ketiga (aset bagi diserahkan kepada pihak di luar entiti FGOM) seperti berikut :

 

Jenis Belian

Kod Akaun

                  Perihal

         B

B0331333

Tanah - Sumbangan kepada pihak ketiga

         B

B0332333

Bangunan - Sumbangan kepada pihak ketiga

         B

B0333333

Infrastruktur - Sumbangan kepada pihak ketiga

         B

B0334333

Kenderaan dan Jentera - Sumbangan kepada pihak ketiga

         B

B0335333

Kelengkapan dan Peralatan - Sumbangan kepada pihak ketiga

         B

B0336333

Haiwan Pokok dan ikan - Sumbangan kepada pihak ketiga


Semua perolehan aset untuk diserahkan kepada pihak ketiga perlu dibuat melalui Modul Perolehan (MM) menggunakan kod akaun yang telah diwujudkan.

image