Unit Akaun

Unit Dana

 

SOALAN

 1. Apakah perbezaan di antara kod pembekal 10001 dan 10009?

 

JAWAPAN

 

 

No.

Kod Vendor OTV

 

Nama Vendor OTV

 

Keterangan Bagi Penerima Bayaran Vendor OTV

  1

10001

EMP2 – Pendapatan Bercukai

Penerima bayaran untuk pegawai/kakitangan awam yang belum didaftarkan di dalam kategori Kod Vendor EMP atau pegawai/kakitangan awam yang di bawah arahan Tahan Gaji atas sebab tertentu.

 

2

10009

 OTV Arahan Pembayaran

Penerima bayaran yang tidak didaftarkan di dalam Data Induk Penerima Bayaran iGFMAS bagi bayaran secara one-off yang dikhususkan untuk Arahan Pembayaran Tanpa Pesanan Kerajaan sahaja

 

 

 1. Sekiranya seseorang pegawai berkeluarga memenuhi syarat-syarat bertukar ke luar stesen di bawah Pekeliling Perbendaharaan WP 1.2/2013, apakah elaun-elaun yang layak dituntut?

 

 

JAWAPAN

 

 1. a) Secara prinsipnya seseorang pegawai yang berkeluarga bertukar ke luar stesen layak menuntut perkara-perkara berikut:

 

 1. Tambang Pengangkutan Kenderaan;
 2. Elaun Gantian Makan;

iii. Bayaran Sewa Hotel/ Elaun Lojing;

 1. Tambang Pengangkutan Barang;
 2. Pemberian Pindahan;

vi.Tambang perjalanan bagi diri dan keluarga berdasarkan Elaun Perjalanan Kenderaan atau Tambang Pengangkutan Awam; dan

vii. Belanja Pelbagai.

 

 1. b) Pegawai yang bertukar secara berseorangan (tanpa membawa keluarga) hanya layak menuntut elaun pertukaran seperti Bayaran Sewa Hotel, Elaun Gantian Makan dan Tambang Perjalanan atas Kadar Bujang (seorang) terlebih dahulu. Apabila keluarga pegawai datang kemudian, pegawai layak menuntut baki elaun yang sepatutnya dituntut. Jika pegawai dan isteri/suami pegawai adalah kakitangan Kerajaan/Swasta, hanya salah seorang sahaja layak membuat tuntutan bayaran tersebut berdasarkan kepada kadar kelayakan pegawai atau kadar kelayakan isteri/suami pegawai, mengikut mana yang lebih tinggi.
 

Bolehkah Jabatan membayar Caj Perkhidmatan dan Cukai Perkhidmatan yang dikenakan bagi belanja dobi sekiranya seseorang pegawai mengemukakan resit bagi Tuntutan Belanja Dobi bagi tugas rasmi dan di resit berkenaan ada dikenakan Caj Perkhidmatan dan Cukai Perkhidmatan?

 

JAWAPAN

 

Tuntutan ke atas Caj Perkhidmatan dan Cukai Perkhidmatan yang dikenakan bagi belanja dobi boleh dibayar sekiranya ia adalah bayaran wajib bagi perkhidmatan tersebut. Ini selaras dengan prinsip Bayaran Sewa Hotel seperti mana ditetapkan dalam Pekeliling Perbendaharaan WP 1.10/2013.

Unit Pentadbiran

 1. Bagaimanakah cara-cara sesebuah syarikat itu untuk mendaftar ePerolehan ?

 

JAWAPAN :

Sesebuah syarikat yang ingin mendaftar di dalam Sistem ePerolehan dipohon untuk merujuk cara-cara permohonan pendaftaran di dalam Portal Rasmi ePerolehan dengan melayari htpps://www.eperolehan.gov.my/online-registration.

 

 1. Bagaimana untuk melupuskan Dokumen/Rekod Am ?

 

JAWAPAN :

Untuk pelupusan Dokumen/Rekod Am perlu menggunakan (Borang Arkib 2/08), Pusat Tanggungjawab (PTJ) perlu mendapat kebenaran dan kelulusan daripada Jabatan Arkib Negara sahaja. Permohonan hendaklah menyatakan maklumat mengenai jenis dan tempoh simpanan dokumen yang hendak dilupuskan.

Unit Wang Tak Dituntut (WTD)

1. Apakah website untuk menyemak WTD?


https://egumis.anm.gov.my/

2. Apakah dokumen sokongan yang diperlukan dalam membuat tuntutan Wang Tak Dituntut (WTD) bagi tuntutan biasa yang tidak melibatkan banker’s cheque / bank draf / cashier order dan tuntutan melibatkan urusan harta pusaka?

 a.Borang UMA-7 yang lengkap diisi dan ditandatangani

i) borang UMA-7 boleh diperolehi di laman sesawang berikut

http://www.anm.gov.my/index.php/khidmat/pembayaran-gaji/2-uncategorised/1482-wang-tak-  dituntut

 

 ii) klik permohonan tuntutan dan cetak borang UMA – 7.

b. Salinan kad pengenalan (hadapan dan belakang)

c. Salinan muka hadapan buku akaun/penyata bank pemohon yang aktif bagi tujuan pembayaran wang wtd tersebut.

d. Maklumat Wang Tak Dituntut (WTD) daripada sistem egumis yg dicetak.

e. Surat pengesahan daripada syarikat/firma/bank sekiranya nama pemilik WTD berbeza dengan kad pengenalan.

 

 

3. Berapa lamakah masa yang diambil bagi pemprosesan tuntutan sehingga wang masuk ke bank pemohon/penuntutbagi tuntutan secara atas talian (online) dan manual (pos)?

 

JAWAPAN:

 

Permohonan akan selesai diproses dalam tempoh 30 hari dari tarikh pemprosesan / tarikh terimaan dokumen yang dikemukakan serta disemak lengkap dan akan selesai dikreditkan ke akaun bank pemohon/penuntut.  

 

4. Siapakah yang boleh dihubungi sekiranya terdapat masalah berkaitan Semakan Wang Tak Dituntut Atas Talian?


      

JAWAPAN:

 

Pengguna eGumis boleh menghubungi Pentadbir Sistem EGumis melalui  talian 03-8000 8700 / 8701 / 8702 atau 019-201 0234 atau hantarkan e-mel ke This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. atau This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it..

Unit Teknikal

Authorization

 

1.Bagaimana untuk menambah atau mengemaskini peranan dalam sistem 1GFMAS?

 

Jawapan:

 

Peranan bagi PTJ boleh dikemaskini dengan menggunakan borang KEW.290E-01-PIN.1/18: Borang Permohonan Capaian Pengguna Dan Had Kuasa Pusat Tanggungjawab (PTJ)

Sila lengkapkan dan muatnaik borang dalam Sistem Solution Manager (SOLMAN)

 

 

Unit Gaji

Apakah T code untuk semak senarai kod potongan untuk digunakan di dalam system iGfmas?

 

Senarai kod potongan yang digunakan di dalam system iGfmas boleh disemak di ZRPY054.

Contoh :

 

Nama Pendapatan   Kod
Bayaran balik emolumen - Tax ( Tahun Lalu ) 4016
Bayaran balik elaun – Non Tax ( Tahun Semasa ) 4015 
   


 

Bagaimanakah pengiraan elaun pemangkuan / kenaikan pangkat?

 1.  

  Pengiraan untuk elaun pemangkuan / kenaikan pangkat boleh dirujuk di Pekeliling Perkhidmatan bil.7 tahun 2010 / Panduan Pengurusan Pemangkuan  dan Kenaikan Pangkat dalam Perkhidmatan Awam dan di Garis Panduan Pelaksanaan Penetapan gaji permulaan kenaikan pangkat.

  Kaedah Perkiraan Elaun Pemangkuan

  • Elaun Pemangkuan ialah perbezaan di antara gaji permulaan (P1T1) dalam jadual matriks gred jawatan yang dipangku dengan gaji hakiki pegawai. Sekiranya jumlah perbezaan itu sama atau lebih daripada satu pergerakan gaji biasa di gred hakikinya, maka pegawai akan dibayar Elaun Pemangkuan sebanyak perbezaan tersebut.

   

  • Jika perbezaan itu kurang daripada satu pergerakan gaji biasa di gred hakikinya, atau tiada perbezaan sama sekali, Elaun Pemangkuan ialah sebanyak satu pergerakan gaji biasa di atas matagaji gred jawatan yang dipangku.

   

  • Jika gaji hakiki seseorang pegawai itu sama atau lebih tinggi daripada gaji permulaan jawatan yang dipangku, Elaun Pemangkuan ialah sebanyak satu pergerakan gaji biasa di atas matagaji jawatan yang dipangku.

 

Adakah pegawai yang memohon bertukar wilayah layak menuntut pemberian Elaun Gangguan ?

 

JAWAPAN:

 

Pegawai yang memohon sendiri untuk bertukar wilayah  adalah tidak layak untuk menuntut Elaun Gangguan kerana prinsip pemberian Elaun Gangguan adalah untuk pegawai yang diarahkan bertukar wilayah.

 

Adakah pegawai yang sedang Cuti Bersalin layak menerima Bayaran Insentif Tugas Kewangan (BITK) ?

 

JAWAPAN:

 

Tidak layak. Merujuk Perkara 9, Pekeliling Perkhidmatan Bil.3 Tahun 1999, seseorang pegawai yang menerima BITK tetapi telah meninggalkan tugasnya selama 28 hari @ lebih secara berturut-turut, bayaran tersebut hendaklah dihentikan dalam tempoh berkenaan.

Walaubagaimanapun, pengecualian adalah diberikan bagi pegawai yang meninggalkan tugas bagi tempoh tidak melebihi 92 hari berturut-turut termasuk cuti mingguan dan hari kelepasan am dalam keadaan berikut :-

 1. Menghadiri kursus yang diarahkan oleh Ketua Jabatan
 2. Menjalankan tugas rasmi atas arahan Ketua Jabatan
 3. Bercuti sakit yang disokong oleh Sijil Sakit mengikut Perintah Am Bab C

 

Dalam hal yang dibangkitkan, BITK hendaklah dihentikan kerana Cuti Bersalin bukan dianggap sebagai Cuti Sakit tetapi cuti pemulihan.

 

Unit Naziran

 

 

Bagaimanakah cara memohon Pelupusan Dokumen Kewangan dan Perakaunan?

 

 

 1. Menyediakan senarai rekod kewangan dan perakaunan yang hendak dimusnahkan (Borang Arkib 4/2008 - Borang Permohonan Bagi Pemusnahan Rekod Kewangan dan Perakaunan).

 

 1. Hantar permohonan ke Arkib Negara Malaysia dan Jabatan Audit Negara untuk kebenaran / sokongan.

 

 1. Dapatkan sokongan lain daripada Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia (SPRM) dan Audit Dalam Kementerian (jika perlu).

 

 1. Terima surat kebenaran / sokongan daripada agensi / Jabatan di atas (Arkib Negara Malaysia dan Jabatan Audit Negara).

 

 1. Kemukakan dokumen berikut untuk kelulusan Jabatan Akauntan Negara Malaysia  (JANM):
 • Surat permohonan
 • Senarai rekod kewangan dan perakaunan yang hendak dimusnahkan (Borang Arkib 4/2008 - Borang Permohonan Bagi Pemusnahan Rekod Kewangan dan Perakaunan).
 • Surat kebenaran / sokongan daripada Arkib Negara Malaysia (wajib).
 • Surat kebenaran / sokongan daripada Jabatan Audit Negara (wajib).
 • Surat kebenaran / sokongan SPRM dan Audit Dalam Kementerian (jika ada).

 

 1. Terima surat kelulusan daripada JANM. Berdasarkan Piagam Pelanggan Bahagian Pengurusan Audit Dalam (BPAD), kelulusan mesti diberikan dalam masa 10 hari dari tarikh permohonan lengkap diterima.

 

 1. Laksanakan pemusnahan dokumen kewangan dalam tempoh tiga (3) bulan dari   tarikh surat Arkib Negara Malaysia (sama ada dijual / dibakar / dirincih / ditanam) seperti yang telah ditetapkan melalui surat Kementerian Kewangan rujukan KB557/97/54 Jd.4 (47) bertarikh 3 November 1993.

 

 1. Kembalikan Borang Penentusahan Pemusnahan Rekod Kewangan dan Perakaunan (Borang Arkib 13/08) kepada Arkib Negara Malaysia, Jabatan Audit Negara dan Bahagian Pengurusan Audit Dalam (JANM) dalam tempoh satu (1) bulan daripada tarikh pemusnahan dilaksanakan.
 
 

Unit Pengurusan Khidmat Nasihat (UPKP)

eVendor

 

1.Saya masih belum mendapat pengesahan emel permohonan eVendor yang telah saya buat di dalam sistem eVendor walaupun telah mencapai tempoh satu minggu pendaftaran tersebut dibuat.

 

Jawapan:

 

Tuan/puan perlu menukar katalaluan dan sila ikuti langkah-langkah seperti di bawah:

 

1. Sila layari pautan www.evendor.anm.gov.my.

2. Pilih “ Tukar Kata Laluan”.

3. Daftar masuk emel yang telah didaftarkan.

4. Pilih butang “Hantar”.

5. Katalaluan baru akan dihantar ke dalam emel tersebut dan ikut arahan yang tertera.

 

Authorization

 

Saya telah menjawab maklumbalas solman  berkaitan borang capaian lebih daripada 2 hari, tetapi masih tiada maklumbalas jawapan daripada pihak Jabatan Akauntan.

 

Jawapan:

 

Selepas tuan/puan memberi maklumbalas dalan solman, tuan/puan perlu menukar status dari “customer action” kepada “customer response

 

Adakah Pusat Tanggungjawab (PTJ) perlu mengisi Kad Keras AP 11 yang lama untuk dihantar ke Jabatan Akauntan Negara Malaysia sebagai simpanan ?

 

JAWAPAN :

Tidak perlu isi Kad Keras AP 11. PTJ hanya perlu menghantar salinan Kelulusan Penurunan Kuasa dan Had Berbelanja.  Sila rujuk Lampiran A9 Borang AP 101 dalam SPANM Bil. 6/2018.

 

 

Bolehkah Pegawai Padanan Bayaran dalam masa yang sama menjadi Pegawai Peraku 2?

 

JAWAPAN :

Tidak boleh. Pegawai Padanan Bayaran di ePerolehan secara automatik menjadi Pegawai Penyedia di iGFMAS. Peraku 2 mestilah lebih kanan dari Peraku 1 dan Penyedia . Walaubagaimanapun,  ianya adalah tertakluk kepada Kelulusan Pegawai Pengawal. Sila rujuk SPANM Bil. 6/2018.

Unit Pengurusan Aset

1. Bagaimana cara untuk menyemak Laporan Baki Aset?

JAWAPAN :

PROSES KERJA DAN CARTA ALIRAN MENYEMAK LAPORAN BAKI ASET DI PORTAL iGFMAS

>> Lihat jawapan penuh


2. Bagaimana cara untuk menyemak Laporan Susutnilai Aset?


Jawapan:

PROSES KERJA DAN CARTA ALIRAN MENYEMAK LAPORAN BAKI SUSUTNILAI ASET DI PORTAL iGFMAS


>> Lihat jawapan penuh


3. Kod akaun apa yang perlu dicaj bagi memperakaunkan perolehan aset untuk pihak ketiga?


 Jawapan:

Adalah dimaklumkan bahawa Bahagian Perkhidmatan Operasi Pusat dan Agensi Jabatan Akauntan Negara Malaysia telah mewujudkan kod akaun baru bagi perolehan aset untuk Pihak Ketiga (aset bagi diserahkan kepada pihak di luar entiti FGOM) seperti berikut :

 

Jenis Belian

Kod Akaun

                  Perihal

         B

B0331333

Tanah - Sumbangan kepada pihak ketiga

         B

B0332333

Bangunan - Sumbangan kepada pihak ketiga

         B

B0333333

Infrastruktur - Sumbangan kepada pihak ketiga

         B

B0334333

Kenderaan dan Jentera - Sumbangan kepada pihak ketiga

         B

B0335333

Kelengkapan dan Peralatan - Sumbangan kepada pihak ketiga

         B

B0336333

Haiwan Pokok dan ikan - Sumbangan kepada pihak ketiga


Semua perolehan aset untuk diserahkan kepada pihak ketiga perlu dibuat melalui Modul Perolehan (MM) menggunakan kod akaun yang telah diwujudkan.

custom_html