Jabatan Akauntan Negara Malaysia Negeri Selangor
Bangunan Affin Bank, Lot Presint 3.4,
Persiaran Perbandaran,
Seksyen 14, 40000 Shah Alam.

Tel : 603-5520 5200
Faks : 603-5510 5049

image