Meja Bantuan

Meja Bantuan telah diwujudkan di Jabatan Akauntan Negara Malaysia untuk melaksanakan tugasnya dalam bantuan teknikal. Tujuan utama Meja Bantuan adalah untuk meningkatkan kualiti perkhidmatan dan sistem ICT di AGDM.

Meja Bantuan iGFMAS / GFMAS

Bertanggungjawab menerima laporan atau masalah berhubung system GFMAS samada  yang dilaporkan menerusi system SOLMAN GFMAS, e-mel, telefon ataupun borang isu log dan seterusnya akan dimajukan kepada pegawai yang bertanggungjawab.

Helpdesk Bahagian Pengurusan Teknologi Maklumat (BPTM)
Aras 5,Bahagian Pengurusan Teknologi Maklumat
Jabatan Akauntan Negara Malaysia
Kompleks Kementerian Kewangan
No.1 Pesiaran Perdana Presint 2,
62594 Putrajaya
Telefon :
03 - 8882 1289(hunting line)
1652/1125/1202/1313/1449/1322 (Waktu Pejabat)
019 -2195620
Email : helpdeskbptm[@]anm[dot]gov[dot]my

Meja Bantuan iSPEKS

Sistem Perakaunan Akruan Kerajaan Negeri (1SPEKS) merupakan satu sistem perakaunan yang akan digunapakai oleh 11 kerajaan negeri iaitu kerajaan Negeri Perlis, Kedah, Pulau Pinang, Perak, Selangor, Negeri Sembilan, Melaka, Johor, Pahang, Terengganu dan Kelantan. Sistem ini mempunyai 21 modul utama iaitu Gaji (PY), Pinjaman Kakitangan (SL), Pelaburan (INV), Pengekosan Berasaskan Aktiviti (ABC), Pendahuluan dan Tuntutan (AC), Pinjaman (LN), Bajet (BA), Perolehan (PROC), Pengurusan Kontrak (COM), Akaun Belum Bayar (AP), Akaun Belum Terima (AR), Pengurusan Tunai (CM), Lejar Am (GL), Perakaunan Projek (PA), Aset dan Inventori (AIM), Enterprise Implementation Services (EIS), Portal, Sistem Pengurusan Dokumen (DMS), Bar Coding, Keselamatan & Pentadbiran (SAM) & Business Intelligent (BI).

Sebarang pertanyaan, boleh hubungi:

Bahagian Khidmat Perunding
Aras 5, Kompleks Kementerian Kewangan
No. 7, Persiaran Perdana
Presint 2
62594 Putrajaya
No. Tel : 03-8886 9700
No. Faks : 03-88869759

Atau boleh hubungi terus

Unit Perundingan Aplikasi :
En. Tarmizi bin Tamby Chik (03-8886 9701)
Pn. Sarifah Izura binti Syed Aris (03-8886 9673)

Unit Teknikal :
En. Abdul Hadi Jehmica bin Abdullah (03-8886 9537)
En. Muhammad Azhar Fairuzz Hiloh (03-8886 9849)

Meja Bantuan iSPLN

Sistem Perakaunan Luar Negeri Akruan (1SPLN) merupakan satu sistem perakaunan yang digunapakai oleh 153 Pusat Tanggungjawab (PTJ) Malaysia di seluruh dunia. Sistem ini mempunyai 8 modul utama iaitu Kawalan data, Sekuriti, Lejar Am, PTJ Kewangan, Pendahuluan, Panjar, MIS, Win Admin/Admin.
 
Sebarang pertanyaan berkaitan 1SPLN, boleh hubungi :
 
Bahagian Khidmat Perunding,
Aras 5, Bangunan Perbendaharaan 2,
No.7, Persiaran Perdana,
Presint 2, 62594 Putrajaya.
 
No. Tel.  : 03 - 8886 9700
No Faks : 03 - 8886 9759
 
Atau sila log ke ehelpdesk kami di https://ehelpdesk.anm.gov.my/ehelpdeskspln

Meja Bantuan COMS

COMS dibangunkan oleh Bahagian Khidmat Perunding, JANM untuk membolehkan khidmat rundingan dan permohonan kelulusan serta pengumpulan data dibuat secara dalam talian.
 
Bahagian Khidmat Perunding (BKP), JANM bertanggungjawab memberi khidmat rundingan berkaitan perakaunan dan kewangan kepada agensi Kerajaan Persekutuan, Kerajaan Negeri dan Badan Berkanun bagi meningkatkan Sistem Pengurusan Kewangan dan Perakaunan Kerajaan.
 
COMS telah dibangunkan bagi:
 
a) Mengautomasikan proses kerja perkhidmatan rundingan sedia ada agar kualiti penyampaian perkhidmatan kepada pelanggan dapat dipertingkatkan;
 
b) Menyediakan pangkalan data yang akan menyimpan maklumat permohonan dan kelulusan, maklumat pemantauan dan penilaian, maklumat kajian yang dijalankan, maklumat khidmat perundingan dan data-data statistik untuk dijadikan sumber rujukan kepada BKP, JANM dan stakeholder; dan
 
c) Menyediakan platform untuk komunikasi dengan pelanggan di mana permohonan dan pertanyaan diajukan menerusi portal COMS bagi memudahkan pelanggan membuat semakan status permohonan dan pertanyaan.
 
Sebarang pertanyaan berkenaan COMS, sila hubungi:
 
Bahagian Khidmat Perunding
Jabatan Akauntan Negara Malaysia
Aras 5, Perbendaharaan 2
No. 7, Persiaran Perdana, Presint 2
62594 Putrajaya
No. Tel: 03-8886 9700
No. Faks: 03-8886 9759
Emel: Alamat emel ini dilindungi dari Spambot. Anda perlu hidupkan JavaScript untuk melihatnya.
Portal COMS: https://coms.anm.gov.my/comsv1

Atau hubungi terus pemilik setiap modul seperti berikut:

 No. Modul  No. Telefon   Emel
1. Activity Based Costing (ABC)  03-8886 9703/9875/9603


  
Alamat emel ini dilindungi dari Spambot. Anda perlu hidupkan JavaScript untuk melihatnya.


  
2.  Agensi Potongan Gaji (APG)
3.  Pengecualian Arahan Perbendaharaan/SPANM (PPSP)
4. Sistem Bayaran Pukal (SBP)
5. Kelulusan Saluran Terimaan/Bayaran (KSTB) 03-8886 9543/9534/9752 Alamat emel ini dilindungi dari Spambot. Anda perlu hidupkan JavaScript untuk melihatnya.
6. Penghantaran data e-Payment dan Manual (STAT)
7. Khidmat Nasihat (KN)
8. Rekabentuk SAGA (RSAGA) 03-8886 9756/9547/9757 Alamat emel ini dilindungi dari Spambot. Anda perlu hidupkan JavaScript untuk melihatnya.

9. Sijil Pematuhan SAGA (SAGA) 03-8886 9546/9848/9751 Alamat emel ini dilindungi dari Spambot. Anda perlu hidupkan JavaScript untuk melihatnya.


 

Meja Bantuan Portal Rasmi JANM

Untuk sebarang aduan/masalah, boleh hubungi:

Unit Aplikasi Gunasama (UAG)
Bahagian Pengurusan Teknologi Maklumat (BPTM),
Jabatan Akauntan Negara Malaysia,
Aras 5, Kompleks Kementerian Kewangan,
No.1, Persiaran Perdana, Presint 2,
62594 Putrajaya.
Telefon : 03 - 8882 1291
E-mel : portalteam[@]anm[dot]gov[dot]my

Unit Dasar, Strategik dan Inovasi (UDSI)
Bahagian Pembangunan Perakaunan dan Pengurusan (BPPP),
Jabatan Akauntan Negara Malaysia,
Aras 6, Kompleks Kementerian Kewangan,
No.1, Persiaran Perdana, Presint 2,
62594 Putrajaya.
Telefon : 03 - 8882 1213
E-mel : portalteam[@]anm[dot]gov[dot]my

Meja Bantuan SISTEM e-Penyata Gaji

Untuk sebarang aduan/masalah , boleh hubungi :

Bahagian Pengurusan Teknologi Maklumat (BPTM)
Aras 5,Jabatan Akauntan Negara Malaysia
Kompleks Kementerian Kewangan
No.1 Pesiaran Perdana Presint 2,
62594 Putrajaya
Telefon : 03-8882 1293 / 1410 / 1381 / 1355 / 1300 / 1374 /1414
Email : epayslip[@]anm.gov.my

Meja Bantuan SISTEM e-Maklum

Untuk sebarang aduan/masalah , boleh hubungi :

Bahagian Pengurusan Teknologi Maklumat (BPTM) 
Aras 5,Jabatan Akauntan Negara Malaysia
Kompleks Kementerian Kewangan
No.1 Pesiaran Perdana Presint 2,
62594 Putrajaya
Telefon : 03 - 8882 1382/1357 (Waktu pejabat)
Email : emaklum[@]anm.gov.my

Meja Bantuan Maklumat Pinjaman Kenderaan & Komputer

Sebarang pertanyaan berkaitan Pinjaman Kenderaan dan Komputer, boleh hubungi:

Unit Pengurusan Pinjaman dan Pendahuluan (UPPN)
Seksyen Pengurusan Pinjaman
Bahagian Pengurusan Operasi Pusat dan Agensi
Jabatan Akauntan Negara Malaysia
Aras 3, Kompleks Kementerian Kewangan
No.1, Persiaran Perdana
Presint 2
62594 Putrajaya
Tel : 03 - 8882 1563 / 1524 / 1539 / 1537 / 1532 / 1538 / 1533 / 1536
Faks : 03 - 8882 1535
Emel : Alamat emel ini dilindungi dari Spambot. Anda perlu hidupkan JavaScript untuk melihatnya.

Bantuan Teknikal ICT

BIL KETERANGAN TELEFON FAKS EMEL (@anm.gov.my)
1 Perkhidmatan MyGovUC 03-8882 1354/ 1291 / 1265 /1307 03-8882 1317 ucadmin
2 Web Security 03-8882 1354 / 1291 / 1265 03-8882 1317 portalteam
3 Aset Baru, Perisian dan Pinjaman 03-8882 1164 03-8882 1049 fkhalida
4 Penyelenggaraan / Kerosakan PC 03-8882 1272 / 1275 / 1280 03-8882 1317 hardware
5 Rangkaian JANnet 03-8882 1270 / 1256 / 1268 03-8882 1317 networksecurity
6 Keselamatan ICT 03-8882 1231 / 1256 / 1269 03-8882 1317 networksecurity
7 Antivirus 03-8882 1307 / 1256 / 1269 03-8882 1317 networksecurity
8 Pusat Data 03-8882 1278 / 1257 03-8882 1317 hardware

custom_html