Soal Selidik Kajian Kepuasan Bekerja Tahun 2016

Soal Selidik Kajian Kepuasan Bekerja Tahun 2016

 

Pelaksanaan kaji selidik untuk tahun 2016 telah tamat.

Laporan Kajian Kepuasan Bekerja

Bil Tajuk  
1 Laporan Kajian Kepuasan Bekerja JANM Tahun 2016 Muat Turun
2 Laporan Kajian Kepuasan Bekerja JANM Tahun 2015 Muat Turun
3 Laporan Kajian Kepuasan Bekerja JANM Tahun 2014 Muat Turun
4 Laporan Kajian Kepuasan Bekerja JANM Tahun 2013 Muat Turun
5 Laporan Kajian Kepuasan Bekerja JANM Tahun 2012 Muat Turun

Maklumbalas Cadangan Penambahbaikan

Bil Tajuk Muat Turun
1 Maklum Balas Cadangan Penambahbaikan 2015 Muat Turun
2 Maklum Balas Cadangan Penambahbaikan 2014 Muat Turun
3 Maklum Balas Cadangan Penambahbaikan 2013 Muat Turun
4 Maklum Balas Cadangan Penambahbaikan 2012 Muat Turun

image