A. Urusan Pemangkuan Skim Perkhidmatan Perakaunan

 

Bil  Tajuk  
1 Permohonan pemangkuan jawatan Akauntan melalui kelulusan Badan Ikhtisas Tutup
2 Permohonan pemangkuan jawatan Penolong Akauntan W36 ke W40 Tutup
3 Permohonan pemangkuan jawatan Penolong Akauntan W32 ke W36 Tutup
4 Permohonan pemangkuan jawatan Penolong Akauntan W29 ke W32 Tutup
5 Permohonan pemangkuan jawatan Pembantu Akauntan W26 ke W28 Tutup
6 Permohonan pemangkuan jawatan Pembantu Akauntan W22 ke W26 Tutup
7 Permohonan pemangkuan jawatan Pembantu Akauntan W19 ke W22 Tutup

 

B. Urusan Kenaikan Pangkat Skim Perkhidmatan Perakaunan

Bil  Tajuk  
1 Permohonan kenaikan pangkat kumpulan Pengurusan dan Profesional Tutup
2 Permohonan kenaikan pangkat kumpulan Pelaksana Tutup

 

C. Semakan Keputusan Urusan Pemangkuan

Bil  Tajuk    
1 Penolong Akauntan Gred W36 ke W40   
2 Penolong Akauntan Gred W32 ke W36 - Bil.1/2019 Semak
3 Penolong Akauntan Gred W29 ke W32 - Bil.1/2019 Semak
4 Pembantu Akauntan Gred W26 ke W28 - Bil.1/2019 Semak
5 Pembantu Akauntan Gred W22 ke W26 - Bil.1/2019 Semak
6 Pembantu Akauntan Gred W19 ke W22 - Bil.1/2019 Semak

 

Nota:
Pautan hanya berfungsi bagi urusan yang sedang dilaksanakan setelah Surat Pengumuman Rasmi disiarkan diruangan Berita/Pengumuman portal JANM.

 

 

image