Sebut Harga ‘B’ (>RM20,000.00 hingga RM50,000.00) 

Bil
No. Sebut Harga
Tajuk 
Status
Keputusan
Penyebut Harga
Berjaya
Harga Tawaran
(RM)
Tempoh Pelaksanaan
1.
JANM/BPPP BIL. 2/2018 PEMBEKALAN DUA (2) UNIT MESIN PERINCIH (Heavy Duty) UNTUK JABATAN AKAUNTAN NEGARA MALAYSIA (JANM) DIPELAWA SEMULA - - -
2.
QT180000000021934 PEMBEKALAN DUA (2) UNIT MESIN PERINCIH (Heavy Duty) UNTUK JABATAN AKAUNTAN NEGARA MALAYSIA (JANM) TIDAK BERKENAAN TIDAK BERKENAAN TIDAK BERKENAAN TIDAK BERKENAAN
3.
QT190000000042430 PEMBEKALAN PAKAIAN SERAGAM SIAP DIJAHIT UNTUK JABATAN AKAUNTAN NEGARA MALAYSIA (JANM) DIPELAWA SEMULA TIDAK BERKENAAN TIDAK BERKENAAN TIDAK BERKENAAN
4.
QT190000000061211 PEMBEKALAN PAKAIAN SERAGAM SIAP DIJAHIT UNTUK JABATAN AKAUNTAN NEGARA MALAYSIA (JANM) TELAH DIKELUARKAN SURAT SETUJU TERIMA GATES THE TAILOR 30,285.00 1 BULAN 2 MINGGU
5.
QT200000000007001 PEMBEKALAN PAKAIAN SERAGAM SIAP DIJAHIT UNTUK JABATAN AKAUNTAN NEGARA MALAYSIA (JANM) TELAH DIKELUARKAN SURAT SETUJU TERIMA BIZMART RESOURCES SDN BHD 34,230.00 TIGA (3) BULAN
custom_html