Sebut Harga ‘B’ (>RM20,000.00 hingga RM50,000.00) 

Bil
No. Sebut Harga
Tajuk 
Status
Keputusan
Penyebut Harga
Berjaya
Harga Tawaran
(RM)
Tempoh Pelaksanaan
1.
JANM/BPPP BIL. 2/2018 PEMBEKALAN DUA (2) UNIT MESIN PERINCIH (Heavy Duty) UNTUK JABATAN AKAUNTAN NEGARA MALAYSIA (JANM) DIPELAWA SEMULA - - -
2.
QT180000000021934 PEMBEKALAN DUA (2) UNIT MESIN PERINCIH (Heavy Duty) UNTUK JABATAN AKAUNTAN NEGARA MALAYSIA (JANM) TELAH DIKELUARKAN SURAT SETUJU TERIMA GATES THE TAILOR 30,285.00 1 BULAN 2 MINGGU
image