Sebut Harga ‘B’ (>RM20,000.00 hingga RM50,000.00) 

Bil
No. Sebut Harga
Tajuk 
Status
Keputusan
Penyebut Harga
Berjaya
Harga Tawaran
(RM)
Tempoh Pelaksanaan
1.
JANM Bil. 1/2016  Perkhidmatan penyenggaraan microsoft sharepoint dan aplikasi serta penambahbaikan intranet jabatan akauntan negara malaysia  Dibatalkan - -
image
image