Penubuhan CDS MOF pada 1 Jun 1999 bertujuan menerima pengkreditan data-data sekuriti orang awam yang gagal mendeposit ke akaun CDSnya dalam tempoh yang telah ditetapkan.

 

Akta Perindustrian Sekuriti (Depositori Pusat) (Pindaan) (No.2) 1998 (SICDA)

Seksyen 14
Seksyen ini berkaitan dengan saham syarikat baru yang diapungkan di Bursa Malaysia.

Seksyen 29
Seksyen ini berkaitan dengan saham yang gagal didepositkan oleh pemunya benefisial ke akaun CDSnya sebelum/pada 30 November 1998. 

Seksyen 30
Seksyen ini berkaitan dengan saham yang tidak dapat dikesan pemunya asalnya.

Bonus

Mana-mana sekuriti dalam akaun CDS MOF yang memperolehi saham bonus akan terus dikreditkan ke akaun CDS MOF. Seksyen Pengurusan Sekuriti akan mengenalpasti setiap sijil yang layak mendapat bonus berkenaan dan akan dikreditkan terus ke akaun CDS pemohon bersama saham induknya.

Dividen/Faedah

Dividen/faedah yang diterbit oleh mana-mana sekuriti dalam Akaun CDS MOF akan diagih dan dibayar kepada pemohon yang telah mendapatkan semula saham-sahamnya dan layak menerima dividen tersebut. Baki dividen/faedah yang tidak dituntut akan diserah kepada Pendaftar Wang Tak Dituntut.

Statistik Baki Akaun CDS MOF

Tahun  Seksyen 14   Seksyen 29  Seksyen 30
 Kaunter Unit  Kaunter Unit  Kaunter Unit
2015 2 102 55  10,296,116 11 5,115,551
2016 2 102  53  10,033,576  11 5,115,551
2017 2 102 50 9,986,094 11 5,115,551

 

khidmat cds

Muat Turun Dokumen

Dokumen / Panduan Permohonan Bayaran Balik Hasil Jualan/Dividen/Faedah Sekuriti

Bil Dokumen Format
1 Senarai Semak Permohonan Bayaran Balik Hasil Jualan/Dividen/Faedah Sekuriti  Muat Turun (.pdf)  Muat Turun (.doc)
2 Borang Permohonan Bayaran Balik WTD (Borang UMA 7)  Muat Turun (.pdf)  
3 Borang Tanggungrugi (Borang UMA 8)  Muat Turun (.pdf)  
4 Borang Permohonan Hasil Jualan/Dividen/Faedah Sekuriti (Borang SPS 2)  Muat Turun (.pdf)  Muat Turun (.doc)
5 Akuan Berkanun  Muat Turun (.pdf)  Muat Turun (.docx)

 

Semua Permohonan Bayaran Balik Hasil Jualan/Dividen/Faedah Sekuriti atau sebarang pertanyaan berkaitan Permohonan Bayaran Balik Hasil Jualan/Dividen/Faedah Sekuriti perlu dikemukakan kepada alamat Pendaftar Wang Tak Dituntut seperti berikut :


Bahagian Pengurusan Wang Tak Dituntut
Jabatan Akauntan Negara Malaysia
Aras 1, Blok Utara, Perbendaharaan 2
Kompleks Kementerian Kewangan
No. 7, Persiaran Perdana
Presint 2,62594 Putrajaya

Tel : 03 8000 8700/8701/8702

custom_html