Kod Perakaunan 2017

Berikut adalah maklumat berkaitan dengan Kod Perakaunan 2017. Sila klik untuk muat turun panduan-panduan dan borang-borang tersebut dan klik di sini untuk Surat Kod Perakaunan 2017.


No. Jenis Panduan Word PDF
1. Penukaran kod Program / Aktiviti  Muat Turun  Muat Turun
2. Penukaran kod PTJ / PK  Muat Turun  Muat Turun
3. Profil kod kementerian / jabatan  Muat Turun  Muat Turun
4. Program / Aktiviti  Muat Turun  Muat Turun
5. PTJ / PK  Muat Turun  Muat Turun
6. Lampiran A - Profil kod kementerian / jabatan  Muat Turun  Muat Turun
7. Lampiran B - Senarai kod negeri / daerah   Muat Turun  Muat Turun
8. Lampiran C - Senarai kod Negara  Muat Turun  Muat Turun
No.
Jenis Borang Word PDF
1. Jadual penukaran kod Program / Aktiviti  Muat Turun  Muat Turun
2. Jadual Penukaran kod PTJ / PK  Muat Turun  Muat Turun
3. Profil kod kementerian / jabatan  Muat Turun  Muat Turun
4. Program / Aktiviti  Muat Turun  Muat Turun
5. PTJ / PK  Muat Turun  Muat Turun

Kod Perakaunan 2016

Berikut adalah maklumat berkaitan dengan Kod Perakaunan 2016. Sila klik untuk muat turun panduan-panduan dan borang-borang tersebut dan klik di sini untuk Surat Kod Perakaunan 2016.


No. Jenis Panduan Word PDF
1. Penukaran kod Program / Aktiviti  Muat Turun  Muat Turun
2. Penukaran kod PTJ / PK  Muat Turun  Muat Turun
3. Profil kod kementerian / jabatan  Muat Turun  Muat Turun
4. Program / Aktiviti  Muat Turun  Muat Turun
5. PTJ / PK  Muat Turun  Muat Turun
6. Lampiran A - Profil kod kementerian / jabatan  Muat Turun  Muat Turun
7. Lampiran B - Senarai kod negeri / daerah   Muat Turun  Muat Turun
8. Lampiran C - Senarai kod Negara  Muat Turun  Muat Turun
No.
Jenis Borang Word PDF
1. Jadual penukaran kod Program / Aktiviti  Muat Turun  Muat Turun
2. Jadual Penukaran kod PTJ / PK  Muat Turun  Muat Turun
3. Profil kod kementerian / jabatan  Muat Turun  Muat Turun
4. Program / Aktiviti  Muat Turun  Muat Turun
5. PTJ / PK  Muat Turun  Muat Turun

Kod Perakaunan 2015

Berikut adalah maklumat berkaitan dengan Kod Perakaunan 2015. Sila klik untuk muat turun panduan-panduan dan borang-borang tersebut dan klik di sini untuk Surat Kod Perakaunan 2015.

No. Jenis Panduan Word PDF
1. Penukaran kod Program / Aktiviti  Muat Turun  Muat Turun
2. Penukaran kod PTJ / PK  Muat Turun  Muat Turun
3. Profil kod kementerian / jabatan  Muat Turun  Muat Turun
4. Program / Aktiviti  Muat Turun  Muat Turun
5. PTJ / PK  Muat Turun  Muat Turun
6. Lampiran A - Profil kod kementerian / jabatan  Muat Turun  Muat Turun
7. Lampiran B - Senarai kod negeri / daerah   Muat Turun  Muat Turun
8. Lampiran C - Senarai kod Negara  Muat Turun  Muat Turun
No.
Jenis Borang Word PDF
1 Jadual penukaran kod Program / Aktiviti  Muat Turun  Muat Turun
2 Jadual Penukaran kod PTJ / PK  Muat Turun  Muat Turun
3 Profil kod kementerian / jabatan  Muat Turun  Muat Turun
4 Program / Aktiviti  Muat Turun  Muat Turun
5 PTJ / PK  Muat Turun  Muat Turun

Kod Perakaunan 2014

Berikut adalah maklumat berkaitan dengan Kod Perakaunan 2014. Sila klik untuk muat turun panduan-panduan dan borang-borang tersebut dan klik di sini untuk Surat Kod Perakaunan 2014.

No. Jenis Panduan Word PDF
1. Penukaran kod Program / Aktiviti  Muat Turun  Muat Turun
2. Penukaran kod PTJ / PK  Muat Turun  Muat Turun
3. Profil kod kementerian / jabatan  Muat Turun  Muat Turun
4. Program / Aktiviti  Muat Turun  Muat Turun
5. PTJ / PK  Muat Turun  Muat Turun
6. Lampiran A - Profil kod kementerian / jabatan  Muat Turun  Muat Turun
7. Lampiran B - Senarai kod negeri / daerah   Muat Turun  Muat Turun
8. Lampiran C - Senarai kod Negara  Muat Turun  Muat Turun
No. Jenis Borang Word PDF
1 Jadual penukaran kod Program / Aktiviti  Muat Turun  Muat Turun
2 Jadual Penukaran kod PTJ / PK  Muat Turun  Muat Turun
3 Profil kod kementeria  Muat Turun  Muat Turun
4 Program / Aktiviti  Muat Turun  Muat Turun
5 PTJ / PK  Muat Turun  Muat Turun


Kod Perakaunan 2013

Berikut adalah maklumat berkaitan dengan Kod Perakaunan 2013. Sila klik untuk muat turun panduan-panduan dan borang-borang tersebut dan klik di sini untuk Surat Kod Perakaunan 2013.


No. Jenis Panduan Word PDF
1. Penukaran kod Program / Aktiviti  Muat Turun  Muat Turun
2. Penukaran kod PTJ / PK  Muat Turun  Muat Turun
3. Profil kod kementerian / jabatan  Muat Turun  Muat Turun
4. Program / Aktiviti  Muat Turun  Muat Turun
5. PTJ / PK  Muat Turun  Muat Turun
6. Lampiran A - Profil kod kementerian / jabatan  Muat Turun  Muat Turun
7. Lampiran B - Senarai kod negeri / daerah   Muat Turun  Muat Turun
8. Lampiran C - Senarai kod Negara  Muat Turun  Muat Turun
No. Jenis Borang Word PDF
1 Jadual penukaran kod Program / Aktiviti  Muat Turun  Muat Turun
2 Jadual Penukaran kod PTJ / PK  Muat Turun  Muat Turun
3 Profil kod kemen  Muat Turun  Muat Turun
4 Program / Aktiviti  Muat Turun  Muat Turun
5 PTJ / PK  Muat Turun  Muat Turun

Kod Perakaunan 2011

Berikut adalah maklumat berkaitan dengan Kod Perakaunan 2011. Sila klik untuk muat turun panduan-panduan dan borang-borang tersebut dan klik di sini untuk Surat Kod Perakaunan 2011.

No. Jenis Panduan Word PDF
1. Penukaran kod Program / Aktiviti  Muat Turun  Muat Turun
2. Penukaran kod PTJ / PK  Muat Turun  Muat Turun
3. Profil kod kementerian / jabatan  Muat Turun  Muat Turun
4. Program / Aktiviti  Muat Turun  Muat Turun
5. PTJ / PK  Muat Turun  Muat Turun
6. Lampiran A - Profil kod kementerian / jabatan  Muat Turun  Muat Turun
7. Lampiran B - Senarai kod negeri / daerah   Muat Turun  Muat Turun
8. Lampiran C - Senarai kod Negara  Muat Turun  Muat Turun
No. Jenis Borang Word PDF
1 Jadual penukaran kod Program / Aktiviti  Muat Turun  Muat Turun
2 Jadual Penukaran kod PTJ / PK  Muat Turun  Muat Turun
3 Profil kod kementerian / jabatan  Muat Turun  Muat Turun
4 Program / Aktiviti  Muat Turun  Muat Turun
5 PTJ / PK  Muat Turun  Muat Turun

Kod Perakaunan 2010

Berikut adalah maklumat berkaitan dengan Kod Perakaunan 2010. Sila klik untuk muat turun panduan-panduan dan borang-borang tersebut dan klik di sini untuk Surat Kod Perakaunan 2010.

No.
Jenis Panduan
Word PDF
1.
Penukaran kod Program / Aktiviti
 Muat Turun  Muat Turun
2.
Penukaran kod PTJ / PK
 Muat Turun  Muat Turun
3.
Profil kod kementerian / jabatan
 Muat Turun  Muat Turun
4.
Program / Aktiviti
 Muat Turun  Muat Turun
5.
PTJ / PK
 Muat Turun  Muat Turun
6.
Lampiran A - Profil kod kementerian / jabatan
 Muat Turun  Muat Turun
7.
Lampiran B - Senarai kod negeri / daerah 
 Muat Turun  Muat Turun
8.
Lampiran C - Senarai kod Negara
 Muat Turun  Muat Turun
No. Jenis Borang Word PDF
1 Jadual penukaran kod Program / Aktiviti  Muat Turun  Muat Turun
2 Jadual penukaran kod Program / Aktiviti  Muat Turun  Muat Turun
3 Profil kod kementerian / jabatan  Muat Turun  Muat Turun
4 Program / Aktiviti  Muat Turun  Muat Turun
5 PTJ / PK  Muat Turun  Muat Turun


image