Tuntutan Perjalanan (TNT)

Bil. Senarai Semak Muat Turun FAQ
1 BAYARAN BALIK TEMPAT LETAK KENDERAAN  Muat Turun FAQ
2 TNT- ELAUN BASIKAL MOTOSIKAL  Muat Turun FAQ
3 TNT- ELAUN GANTIAN TETAP  Muat Turun FAQ
4 TNT- HARI PENGURNIAAN  Muat Turun FAQ
5 TNT- HARI PERKHIDMATAN  Muat Turun FAQ
6 TNT- KEMUDAHAN ALAT UBAT PERUBATAN  Muat Turun FAQ
7 TNT- KERJA LEBIH MASA  Muat Turun FAQ
8 TNT- MELAPOR DIRI KALI PERTAMA  Muat Turun FAQ
9 TNT- PERPINDAHAN RUMAH DALAM STESEN YANG SAMA  Muat Turun FAQ
10 TNT- PERTUKARAN LUAR STESEN   Muat Turun FAQ
11 TNT- KEMUDAHAN RAWATAN LUAR NEGERI  Muat Turun FAQ
12 TNT- BAYARAN RAWATAN KECEMASAN DI HOSPITAL KLINIK SWASTA  Muat Turun FAQ
13 TNT-BERKURSUS DI DALAM NEGERI  Muat Turun FAQ
14 TNT-BERKURSUS DI LUAR NEGERI  Muat Turun FAQ
15 TNT-MENJALANKAN TUGAS RASMI DI DALAM NEGERI  Muat Turun FAQ
16 TNT-MENJALANKAN TUGAS RASMI DI LUAR NEGERI  Muat Turun FAQ
17 TNT-MESYUARAT PERSATUAN YANG DIWARTAKAN  Muat Turun FAQ
18 TUNTUTAN PERJALANAN BAGI MENGHADIRI PEPERIKSAAN  Muat Turun FAQ
19 TUNTUTAN PERJALANAN BAGI MENGHADIRI TEMU DUGA KENAIKAN PANGKAT  Muat Turun FAQ
20 TUNTUTAN PERJALANAN BAGI RAWATAN DI LUAR STESEN  Muat Turun FAQ
21 TUNTUTAN PERJALANAN BAGI SAPINA MAHKAMAH  Muat Turun FAQ

Gaji & Elaun

Bil. Senarai Semak Muat Turun FAQ
1 BANTUAN SARA HIDUP (COLA)   Muat Turun   FAQ
2 BAYARAN ELAUN GURU PEMBIMBING   Muat Turun   FAQ
3 BAYARAN IMBUHAN TETAP PERUMAHAN   Muat Turun   FAQ
4 ELAUN INSENTIF MENYELAM   Muat Turun   FAQ
5 BAYARAN INSENTIF PERKHIDMATAN KRITIKAL (BIPK)   Muat Turun   FAQ
6 ELAUN POS BASIKAL   Muat Turun   FAQ
7 BAYARAN INSENTIF TUGAS KEWANGAN   Muat Turun   FAQ
8 BAYARAN INSENTIF WILAYAH   Muat Turun   FAQ
9 BAYARAN LAIN-LAIN INSENTIF PENDIDIKAN- ELAUN WARDEN ASRAMA   Muat Turun   FAQ
10 BAYARAN LAIN-LAIN INSENTIF PENDIDIKAN- SENARAI SEMAK BIMKC   Muat Turun   FAQ
11 BAYARAN LAIN-LAIN INSENTIF PENDIDIKAN- SENARAI SEMAK PENGETUA DAN GURU BESAR   Muat Turun   FAQ
12 BAYARAN PAKAIAN ISTIADAT   Muat Turun   FAQ
13 BAYARAN PENGAJARAN SAMBILAN BAHASA   Muat Turun   FAQ
14 ELAUN GANGGUAN   Muat Turun   FAQ
15 ELAUN KERJA DI LUAR WAKTU BEKERJA BIASA   Muat Turun   FAQ
16 ELAUN PAKAIAN PANAS BILIK KOMPUTER   Muat Turun   FAQ
17 ELAUN PAKAIAN PANAS LUAR NEGERI   Muat Turun   FAQ
18 ELAUN PEMANGKUAN   Muat Turun   FAQ
19 ELAUN PENANGGUNGAN KERJA   Muat Turun   FAQ
20 ELAUN PENCERAMAH   Muat Turun   FAQ
21 ELAUN PERUMAHAN WILAYAH   Muat Turun   FAQ
22 ELAUN PRA PERKHIDMATAN KURSUS KAWALAN TRAFIK UDARA   Muat Turun   FAQ
23 ELAUN PRA PERKHIDMATAN KURSUS PERUBATAN   Muat Turun   FAQ
24 ELAUN TANGGUNGJAWAB KHAS PEMANDU- UPDATE   Muat Turun   FAQ
25 ELAUN UPAH JAHIT   Muat Turun   FAQ
26 ELAUN WAKTU KERJA FLEKSI   Muat Turun   FAQ
27 GANJARAN KONTRAK   Muat Turun   FAQ
28 IMBUHAN TETAP PERKHIDMATAN DAN KERAIAN   Muat Turun   FAQ
29 PEMBERIAN PINDAHAN DAN ELAUN PERTUKARAN   Muat Turun   FAQ
30 TAMBANG EHSAN 19 01 2016   Muat Turun   FAQ
31 ELAUN TANGGUNGJAWAB KHAS PEMANDU   Muat Turun   FAQ
32 ELAUN TUGAS MEMANDU KENDERAAN   Muat Turun   FAQ

Perolehan

Bil. Perolehan Muat Turun FAQ
1 BAYARAN KONTRAK PUSAT   Muat Turun   FAQ
2 BAYARAN KONTRAK PUSAT SISTEM PANEL   Muat Turun   FAQ
3 BAYARAN PEMBELIAN TERUS   Muat Turun   FAQ
4 BAYARAN GOTONG-ROYONG   Muat Turun   FAQ
5 BON PELAKSANAAN   Muat Turun   FAQ
6 PERKHIDMATAN PERUNDINGAN   Muat Turun   FAQ
7 PEROLEHAN KERAJAAN MELALUI UNDIAN   Muat Turun   FAQ
8 BAYARAN PENDAHULUAN KONTRAKTOR   Muat Turun   FAQ

Bayaran-bayaran Lain

Bil. Senarai Semak Muat Turun FAQ
1 BANTUAN MENGURUS JENAZAH   Muat Turun  FAQ
2 BAYARAN LAPORAN PERUBATAN   Muat Turun  FAQ
3 BAYARAN PENGANGKUTAN JENAZAH   Muat Turun  FAQ
4 BAYARAN YURAN KELAB   Muat Turun  FAQ
5 KEMUDAHAN ALAT TELEKOMUNIKASI   Muat Turun  FAQ
6 KEMUDAHAN CAJ BULANAN ALAT TELEKOMUNIKASI   Muat Turun  FAQ
7 PEMBERIAN APC   Muat Turun  FAQ
8 SIJIL AP58(A)   Muat Turun  FAQ

 

 

image