Tuntutan Perjalanan (TNT)

Bil. Senarai Semak Muat Turun FAQ
1 BAYARAN BALIK TEMPAT LETAK KENDERAAN  Muat Turun Tiada FAQ Buat Masa Ini
2 TNT - ELAUN BASIKAL MOTOSIKAL  Muat Turun Tiada FAQ Buat Masa Ini
3 TNT - ELAUN GANTIAN TETAP  Muat Turun Tiada FAQ Buat Masa Ini
4 TNT - HARI PENGURNIAAN  Muat Turun Tiada FAQ Buat Masa Ini
5 TNT - HARI PERKHIDMATAN  Muat Turun Tiada FAQ Buat Masa Ini
6 TNT - KEMUDAHAN ALAT UBAT PERUBATAN  Muat Turun Tiada FAQ Buat Masa Ini
7 TNT - KERJA LEBIH MASA  Muat Turun FAQ
8 TNT - MELAPOR DIRI KALI PERTAMA  Muat Turun Tiada FAQ Buat Masa Ini
9 TNT - PERPINDAHAN RUMAH DALAM STESEN YANG SAMA  Muat Turun Tiada FAQ Buat Masa Ini
10 TNT - PERTUKARAN LUAR STESEN   Muat Turun Tiada FAQ Buat Masa Ini
11 TNT - KEMUDAHAN RAWATAN LUAR NEGERI  Muat Turun Tiada FAQ Buat Masa Ini
12 TNT - BAYARAN RAWATAN KECEMASAN DI HOSPITAL KLINIK SWASTA  Muat Turun Tiada FAQ Buat Masa Ini
13 TNT - BERKURSUS DI DALAM NEGERI  Muat Turun Tiada FAQ Buat Masa Ini
14 TNT - BERKURSUS DI LUAR NEGERI  Muat Turun Tiada FAQ Buat Masa Ini
15 TNT - MENJALANKAN TUGAS RASMI DI DALAM NEGERI  Muat Turun FAQ
16 TNT - MENJALANKAN TUGAS RASMI DI LUAR NEGERI  Muat Turun FAQ
17 TNT - MESYUARAT PERSATUAN YANG DIWARTAKAN  Muat Turun Tiada FAQ Buat Masa Ini
18 TNT - MENGHADIRI PEPERIKSAAN  Muat Turun Tiada FAQ Buat Masa Ini
19 TNT - MENGHADIRI TEMU DUGA KENAIKAN PANGKAT  Muat Turun Tiada FAQ Buat Masa Ini
20 TNT - RAWATAN DI LUAR STESEN  Muat Turun Tiada FAQ Buat Masa Ini
21 TNT - SAPINA MAHKAMAH  Muat Turun Tiada FAQ Buat Masa Ini

Gaji & Elaun

Bil. Senarai Semak Muat Turun FAQ
1 BANTUAN SARA HIDUP (COLA) Muat Turun Tiada FAQ Buat Masa Ini
2 BAYARAN ELAUN GURU PEMBIMBING Muat Turun Tiada FAQ Buat Masa Ini
3 BAYARAN IMBUHAN TETAP PERUMAHAN Muat Turun Tiada FAQ Buat Masa Ini
4 ELAUN INSENTIF MENYELAM Muat Turun Tiada FAQ Buat Masa Ini
5 BAYARAN INSENTIF PERKHIDMATAN KRITIKAL (BIPK) Muat Turun Tiada FAQ Buat Masa Ini
6 ELAUN POS BASIKAL Muat Turun Tiada FAQ Buat Masa Ini
7 BAYARAN INSENTIF TUGAS KEWANGAN Muat Turun Tiada FAQ Buat Masa Ini
8 BAYARAN INSENTIF WILAYAH Muat Turun   FAQ
9 BAYARAN LAIN-LAIN INSENTIF PENDIDIKAN- ELAUN WARDEN ASRAMA Muat Turun Tiada FAQ Buat Masa Ini
10 BAYARAN LAIN-LAIN INSENTIF PENDIDIKAN- SENARAI SEMAK BIMKC Muat Turun Tiada FAQ Buat Masa Ini
11 BAYARAN LAIN-LAIN INSENTIF PENDIDIKAN- SENARAI SEMAK PENGETUA DAN GURU BESAR Muat Turun Tiada FAQ Buat Masa Ini
12 BAYARAN PAKAIAN ISTIADAT Muat Turun Tiada FAQ Buat Masa Ini
13 BAYARAN PENGAJARAN SAMBILAN BAHASA Muat Turun Tiada FAQ Buat Masa Ini
14 ELAUN GANGGUAN Muat Turun Tiada FAQ Buat Masa Ini
15 ELAUN KERJA DI LUAR WAKTU BEKERJA BIASA Muat Turun Tiada FAQ Buat Masa Ini
16 ELAUN PAKAIAN PANAS BILIK KOMPUTER Muat Turun Tiada FAQ Buat Masa Ini
17 ELAUN PAKAIAN PANAS LUAR NEGERI Muat Turun Tiada FAQ Buat Masa Ini
18 ELAUN PEMANGKUAN Muat Turun Tiada FAQ Buat Masa Ini
19 ELAUN PENANGGUNGAN KERJA Muat Turun Tiada FAQ Buat Masa Ini
20 ELAUN PENCERAMAH Muat Turun Tiada FAQ Buat Masa Ini
21 ELAUN PERUMAHAN WILAYAH Muat Turun Tiada FAQ Buat Masa Ini
22 ELAUN PRA PERKHIDMATAN KURSUS KAWALAN TRAFIK UDARA Muat Turun   FAQ
23 ELAUN PRA PERKHIDMATAN KURSUS PERUBATAN Muat Turun Tiada FAQ Buat Masa Ini
24 ELAUN TANGGUNGJAWAB KHAS PEMANDU- UPDATE Muat Turun Tiada FAQ Buat Masa Ini
25 ELAUN UPAH JAHIT Muat Turun Tiada FAQ Buat Masa Ini
26 ELAUN WAKTU KERJA FLEKSI Muat Turun Tiada FAQ Buat Masa Ini
27 GANJARAN KONTRAK Muat Turun Tiada FAQ Buat Masa Ini
28 IMBUHAN TETAP PERKHIDMATAN DAN KERAIAN Muat Turun Tiada FAQ Buat Masa Ini
29 PEMBERIAN PINDAHAN DAN ELAUN PERTUKARAN Muat Turun Tiada FAQ Buat Masa Ini
30 TAMBANG EHSAN 19 01 2016 Muat Turun Tiada FAQ Buat Masa Ini
31 ELAUN TANGGUNGJAWAB KHAS PEMANDU Muat Turun Tiada FAQ Buat Masa Ini
32 ELAUN TUGAS MEMANDU KENDERAAN Muat Turun Tiada FAQ Buat Masa Ini
33 BAYARAN KERJA LEBIH MASA (OVERTIME) Muat Turun   FAQ

Perolehan

Bil. Perolehan Muat Turun FAQ
1 BAYARAN KONTRAK PUSAT   Muat Turun   FAQ
2 BAYARAN KONTRAK PUSAT SISTEM PANEL   Muat Turun   FAQ
3 BAYARAN PEMBELIAN TERUS   Muat Turun   FAQ
4 BAYARAN GOTONG-ROYONG   Muat Turun   FAQ
5 BON PELAKSANAAN   Muat Turun   FAQ
6 PERKHIDMATAN PERUNDINGAN   Muat Turun   FAQ
7 PEROLEHAN KERAJAAN MELALUI UNDIAN   Muat Turun   FAQ
8 BAYARAN PENDAHULUAN KONTRAKTOR   Muat Turun   FAQ

Bayaran-bayaran Lain

Bil. Senarai Semak Muat Turun FAQ
1 BANTUAN MENGURUS JENAZAH   Muat Turun  FAQ
2 BAYARAN LAPORAN PERUBATAN   Muat Turun  FAQ
3 BAYARAN PENGANGKUTAN JENAZAH   Muat Turun  FAQ
4 BAYARAN YURAN KELAB   Muat Turun  FAQ
5 KEMUDAHAN ALAT TELEKOMUNIKASI   Muat Turun  FAQ
6 KEMUDAHAN CAJ BULANAN ALAT TELEKOMUNIKASI   Muat Turun  FAQ
7 PEMBERIAN APC   Muat Turun  FAQ
8 SIJIL AP58(A)   Muat Turun  FAQ

 

 

image