Taklimat kesedaran mengenai Akta Wang Tak Dituntut 1965 diadakan setiap bulan dan dianjurkan oleh setiap JANM negeri.

Maklumat jadual dan tempat taklimat boleh diperolehi di Jadual Taklimat.

 

Sebelum menghadiri taklimat, peserta dikehendaki untuk mengisi Borang Pengesahan Kehadiran dan perlu menghantar borang tersebut kepada urusetia taklimat.

 

Pemeriksaan Wang Tak Dituntut adalah untuk memastikan syarikat/firma mematuhi peruntukan di bawah Akta Wang Tak Dituntut 1965. Hanya pegawai yang diberikan kuasa sahaja  dibenarkan untuk melakukan pemeriksaan ke atas akta ini. Maklumat pegawai pemeriksa adalah seperti di Senarai Pegawai Pemeriksa.

image