hrmis 2017a

 100% KPI HRMIS Tahun 2017

 

pp terbaik 2016b

 Penyata Penyesuaian Bank Terbaik 2015

 

SIJIL-PEJ-TERBAIK-20081

Johan : Pertandingan Pejabat Terbaik Tahun 2008 Peringkat

JANM Negeri Cawangan (Kategori Kecil)

 

plak-pej-terbaik-2007

Pertandingan Pejabat Terbaik Tahun 2007 Kategori

Cawangan (Kategori Kecil)

custom_html