Bil. Perjawatan : 34

Bil. Pengisian : 33

Bil. Kekosongan : 1 (Gred W19)

Tarikh kemaskini : 27.11.2019

image