Jabatan Akauntan Negara Malaysia telah diwujudkan dengan pewujudan jawatan Akauntan Negara di bawah Kementerian Kewangan sebelum Malaysia mencapai kemerdekaan. Mengikut rekod jabatan, jawatan Akauntan Negara yang pertama telah disandang oleh En. G.G.T Browne dalam tahun 1946. Sehingga kini, JANM telah diterajui oleh seramai 12 orang Akauntan Negara. Pada tahun 1967, kepimipinan JANM telah diambil alih oleh seorang anak tempatan.
Sejak beberapa dekad yang lalu, peranan dan fungsi JANM telah mengalami perubahan selaras dengan perkembangan sektor awam. Bermula dari satu bangunan yang kecil


image