Akauntan Utama bagi Kerajaan Persekutuan dan Ketua Bahagian Akaun Perbendaharaan Persekutuan dengan mempunyai kuasa dalam perkara-perkara mengenai tatacara-tatacara perakaunan berkenaan dengan akaun Kerajaan Persekutuan dan Negeri.

Arahan Perbendaharaan

 

Ketua Perkhidmatan bagi perkhidmatan:-
• Akauntan
• Penolong Akauntan
• Pembantu Akauntan

 

Pendaftar Wang Tak Dituntut dilantik oleh Menteri Kewangan berkuatkuasa mulai 1 Jun 1975 di bawah Akta Wang Tak Dituntut 1965.

Akta Wang Tak Dituntut 1965
 
custom_html