nilai-bersama edit

S:
Mengutamakan
pelanggan
(Satisfying
the customers)
Komited dalam menyampaikan perkhidmatan yang berkualiti dan unggul untuk memenuhi kehendak pelanggan.
P:
Profesionalisme
(Professionalism)
Kebolehan untuk mempamerkan kualiti dan kompetensi.
EC:
Kerja Berpasukan
(Esprit de Corp)
Bekerjasama sebagai satu pasukan bagi membentuk semangat kekitaan (sense of belonging) untuk mencapai visi dan misi.
IA:
Integriti dan
akauntabiliti
(Integrity and
accountability)
Beretika tinggi dalam melaksanakan tugas.
L:
Kesetiaan
(Loyalty)
Setia kepada Jabatan, Kerajaan, dan Negara.
custom_html