Nota: Pencapaian disenaraikan mengikut tahun diterima.
 

2020

i)      Pencapaian Cemerlang KPI HRMIS 100% Bagi Tahun 2019.
ii)     Pensijilan ISMS Bagi iGFMAS Yang Menepati ISO/IEC 27001:2013 Bagi Tahun 2020.

2019

i)      Sijil Audit Bersih bagi Penyata Kewangan Kerajaan Persekutuan (PKKP) Tahun 2018
ii)      Anugerah Kecemerlangan Pengurusan Kewangan Berdasarkan Indeks Akauntabiliti Tahun 2018 - 5 Bintang
iii)     Pencapaian Cemerlang KPI HRMIS 100% bagi tahun 2018.

2018

Ekosistem Kondusif Sektor Awam (EKSA)
Jabatan Akauntan Negara Malaysia telah mendapat Pengiktirafan Cemerlang EKSA bagi tahun 2018-2020 daripada MAMPU.


Indeks Penarafan Bintang (Indeks SSR)
Jabatan Akauntan Negara Malaysia telah mendapat Pengiktirafan 5 Bintang Agensi Sektor Awam bagi tahun 2017-2018 daripada MAMPU.


Pencapaian KPI HRMIS JANM Tahun 2017
Pencapaian KPI HRMIS JANM Tahun 2017 JANM telah dianugerahkan pencapaian cemerlang KPI HRMIS 100% bagi tahun 2017.

2017

 Penilaian Laman Web / Portal Sektor Awam Tahun 2016
 Portal rasmi JANM diiktiraf 5 bintang bagi Provider-Based Evaluation (ProBE) 2016.
 
 Malaysia User Satisfaction Evaluation (MUSE) 2016
 JANM telah mencapai keputusan 86% bagi Malaysia User Satisfaction Evaluation (MUSE) 2016.
 
 
 Pencapaian KPI HRMIS JANM Tahun 2016
 JANM telah dianugerahkan pencapaian cemerlang KPI HRMIS 100% bagi tahun 2016.

2016

Indeks Penarafan Bintang (Indeks SSR)
Jabatan Akauntan Negara Malaysia telah mendapat Pengiktirafan 5 Bintang Agensi Sektor Awam bagi tahun 2015-2016 daripada MAMPU.

Penilaian Laman Web / Portal Sektor Awam Tahun 2015
Portal rasmi JANM diiktiraf 5 bintang oleh Multimedia Development Corporation (MDeC).

custom_html