ANM PORTAL

Akauntan Negara Malaysia
Akauntan Utama 'A' (KUP)
YBhg. Datuk Dr. Yacob bin Mustafa C.A.(M)

 

BPOPP

Timbalan Akauntan Negara (Operasi)
Akauntan Utama 'B'
En. Mohd Redzuan bin Hasan C.A.(M)

TAN K

Timbalan Akauntan Negara (Korporat)
Akauntan Utama ‘B’
En. Sadikin bin Aton C.A.(M)

BPOPA

Pengarah
Bahagian Perkhidmatan Operasi Pusat dan Agensi (BPOPA)
Akauntan Utama 'B'
Pn. Salmiah binti Ramli C.A.(M)

BKP

Pengarah
Bahagian Khidmat Perunding (BKP)
Akauntan Utama 'C'
En. Muniandy a/l Govindasamy C.A.(M)

BPAD

Pengarah
Bahagian Pengurusan Audit Dalam (BPAD)
Akauntan Utama 'C'
Pn. Hamidah binti Noh C.A.(M)

BPOPP

Pengarah
Bahagian Pengurusan Operasi Pejabat Perakaunan (BPOPP)
Akauntan Utama 'C'
Tuan Haji Rozaimi bin Idris C.A.(M)

PPPA

Pengarah
Pasukan Pelaksanaan Perakaunan Akruan (PPPA)
Akauntan Utama 'C'
Pn. Noorlida binti Mohd Khalid C.A.(M)

BPTM

Pengarah
Bahagian Pengurusan Teknologi Maklumat (BPTM)
Akauntan Utama 'C'
Pn. Hanita binti Bunjari C.A.(M)

BAMOF

Pengarah
Bahagian Akaun Kementerian Kewangan (BA MOF)
Akauntan Utama 'C'
Pn. Zainani binti Jusoh C.A.(M)

Pengarah
Bahagian Pengurusan Wang Tak Dituntut (BWTD)
Akauntan Utama 'C'
En. Ayub bin Haji Zaidin C.A.(M)

Pengarah
Bahagian Pembangunan Perakaunan dan Pengurusan (BPPP)
Akauntan Utama 'C'
Tuan Haji Zaharin bin Othman C.A.(M)

IPN

Pengarah
Institut Perakaunan Negara (IPN)
Akauntan Gred WA54
En. Burhanudin bin Mohd Noor C.A.(M)

image